۸ ماه، ۶۴‌هزار نزاع

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال 64‌هزار و 231 تن به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کردند.بر اساس گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، شمار مراجعه‌کنندگان به دلیل نزاع در مقایسه با مدت مشابه سال 95 با 71‌هزار و سه تن، 9‌درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش از کل مراجعه‌‌کنندگان به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در هشت‌ماهه امسال 41‌هزار و85 تن مرد و 23‌هزار و 146تن زن بودند. تهران با ۶۹‌هزار و ۸۰۱ نزاع و درگیری در صدر استان‌های کشور قرار دارد و همین عامل، سبب مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضائی، «نزاع و درگیری» است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به‌طور میانگین روزانه‌هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند. دادیار دیوان عالی کشور در این زمینه گفت: «موضوع کاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است که سبب بروز بسیاری از جرایم در کشور می‌شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینکه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به نوعی به کلانشهر بی در و پیکر تبدیل شده است جای تامل دارد.» محمدعلی اسفنانی بی‌توجهی به موضوع اسکان مردم و امرار معاش آنها، بی‌توجهی به شهرسازی همچنین بی‌تفاوتی به تلفیق فرهنگ‌های گوناگون را از علل کاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است:«بی‌توجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرایم به وی‍ه نزاع و درگیری میان افراد می‌شود.» به گفته او قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا که تنها با ممنوعیت ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی‌توان تا قیامت مدام ابزار‌ها را ممنوع کرد.
توصیه‌های پزشکی قانونی را جدی بگیرید
پزشکی قانونی استان تهران به مراجعه‌کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی توصیه کرده است: ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. بنابراین معاینه دقیق‌‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است. در ادامه این توصیه‌ها آمده است: دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است. برای صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضائی یا کلانتری الزامی است. همچنین پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرده است: در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه‌کنندگان و اظهار نظر دقیق درباره صدمات است، بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد. در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ می‌شود تا حقی از فردی ضایع نشود. در سال گذشته 547‌هزار و 21 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این شمار مراجعه‌کننده 375‌هزار و 644 تن مرد و 171‌هزار و 377 تن زن بودند. شمار مراجعان نزاع در سال گذشته با کاهش سه‌درصدی مواجه بود و از 564‌هزار و 223 تن در سال 1394 به 547‌هزار و 21 تن در سال گذشته کاهش یافت. بر اساس این گزارش، در این مدت استان‌های تهران با 99‌هزار و 817، خراسان رضوی با 46‌هزار و 305 و اصفهان با 39‌هزار و 14 بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با سه‌هزار و 434، ایلام با سه‌هزار و 436 و سمنان با چهار‌هزار و 211 کمترین آمار مراجعان نزاع را داشتند. در سال 1395 بیشترین مراجعان نزاع در مرداد با 58‌هزار و 714 و کمترین آن در آذر با 34‌هزار و 756 تن به ثبت رسیده است.