بهبود پرخطر اقتصاد جهان


جوزف اي استيگليتز 
چاينا ديلي
سال گذشته پيش بيني کرده بودم که شک وترديد در سال 2017 در بخش اقتصادي وجود داشته باشد. انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريکا و خروج انگليس از اتحاديه اروپا باعث شدت گرفتن اين امر بود. تنها چيزي که درباره اش ترديد وجود داشت آن بود که آينده مي‌تواند خيلي آشفته باشد.اگرچه سال 2017 به طور خاص سال بزرگي نبود اما بهتر از چيزي بود که انتظارش مي‌رفت. همانطور که انتظار مي‌رفت دونالد ترامپ نشان داد که رفتاري دمدمي‌دارد. هرکس که به توييت‌هاي ترامپ نگاه کند. به احتمال جنگ تجاري يا جنگ هسته اي مي‌انديشد. عقب نشيني‌هاي نگران کننده در بخش حفاظت از محيط زيست و رشد گروه‌هاي راست افراطي در اين سال بيشتر شد. در زمينه اقتصاد جهاني هيچ جنگ تجاري واقعي رخ نداده است. تنها قيمت ارز بين آمريکا و مکزيک با نگراني از جدايي اين کشور از پيمان تجارت آزاد آمريکاي شمالي افزايش داشت.اما ممکن است چرخ و فلک ترامپ در سال 2018 به سوي اقتصاد جهاني نارنجکي پرتاب کند. ارقام بالاي معاملات بورسي در آمريکا به گفته طرفداران رئيس جمهور آمريکا نشانه اي بر معجزه اقتصاد ترامپي است که در واقعيت اين بهبود اقتصادي نشانه يک دهه روند بهبود پس از بحران مالي جهان است.ترامپ خوش شانس بود که از نتيجه مثبت رئيس جمهور پيشين سود ببرد.اگر بازارها بحران سال 2008 و بدهي و رشد نقدينگي ناشي از کاهش ماليات براي ثروتمندان را به طور موقت ناديده بگيرند خطرهايي که سياست حفاظت از توليد داخلي ترامپ بر روند جهاني سازي بيشتر مي‌شود. البته اين تفکر محدود و پراز طمع نمي‌تواند روي روند طولاني مدت بهبودي اقتصادي آمريکا در سال 2018 تاثير داشته باشد و خطرهاي زيادي در افق ديده مي‌شود. دراروپا نيز اين امر مشابه است تصميم خروج انگليس از اتحاديه اروپا تاثير تکان دهنده اقتصادي نداشت اما به نظر مي‌رسد دولت ترزا مي‌هيچ ايده اي براي خروج ندارد اين امر خطر افزايش فشار به کشورهاي بدهکار اروپايي را بيشتر مي‌کند و بانک‌ها براي مدتي طولاني نرخ بهره خود را پايين نگه مي‌دارند. چين نيز با کندي رشد اقتصادي و کاهش تقاضاي کالاهاي صادراتي روبروست اما در سال 2018 مي‌تواند مشکل رشد اقتصادي خود را حل کند به طور کلي تغيير در رياضت اقتصادي که در سال 2017 رخ داد مي‌تواند روند بهبود اقتصاد جهاني را درسال 2018 سرعت بخشد.
ترجمه : فاطمه مهتدي