ایجاد پارلمان اصلاحات ممکن نیست

چندی است که طرح ایجاد پارلمان اصلاحات مطرح می‌گردد و نظرات موافق و مخالف بسیاری را در پی داشته است. در این راستا باید اذعان داشت، بحث پارلمان اصلاح‌طلبان در زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که احزاب هویت واقعی خود را پیدا کرده و میزان پایگاه اجتماعی و تعداد اعضا و دفاتر استانی خود را به صورت کاملا شفاف و قانونی اعلام کنند تا متناسب با پایگاه اجتماعی و درصد نفوذشان بتوانند تاثیرگذاری لازم را داشته باشند. اگر به شرط ایجاد این پارلمان، فرض بگیریم که برای ورود به آن احزاب باید کف شاخصه‌ها و حداقل‌ها را داشته باشند، می‌توان گفت احزابی که حداقل دارای هزار عضو هستند می‌توانند یک رأی در داخل پارلمان داشته باشند و به همین ترتیب هر میزان بیش از این مقدار عضو در اختیار گرفتند، کرسی‌های بیشتری را به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر برای احزابی هم که بالای 100 هزار نفر عضو دارند 10 نفر عضو کفایت می‌کند و برای احزاب زیر هزار نفر نیز می‌توان چند حزب را که اعضای کمتری دارند در یک ائتلاف قرار داد تا در صورتی که به 1000 نفر رسیدند یک کرسی در پارلمان را از آن خود کنند. در این راستا با وجود چنین شرایطی است که می‌توان موضوعیت حضور جدی احزاب ر ا مدنظر قراردارد، اما اینکه احزاب تک نفره، خانوادگی یا احزابی که بیشتر گعده‌های دوستانه هستند و صرفا مجوزی را اخذ کردند را بخواهیم در کنار احزاب بزرگ و با هویت؛ مشروعیت و مقبولیت دهیم و همه آنها را برخوردار از رای مساوی بدانیم عملی دور از انصاف است. از سوی دیگر زمانی می‌توان شورای عالی را نادیده گرفت که به این مرز برسیم که احزاب سیاسی درصد پایگاه اجتماعی خود را با شفافیت داشته باشند. از طرف دیگر شورای عالی نیز برای ادامه حیات خود باید ضرورت بازنگری را احساس کند تا دموکراتیک‌تر شده و احزاب متناسب با پایگاه اجتماعی خود در آنجا حضور داشته باشند. پاسخگویی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها یکی از این بازنگری‌ها محسوب می‌گردد. به‌نظر می‌رسد یکی از جاهایی که شورای عالی باید به صورت جدی و شفاف پاسخگو باشد در ارتباط با انتخابات شورای شهر است که شورای عالی باید راهکارهای موجود خود برای رسیدن به لیست مورد نظر را شفاف بیان کرده و در این چارچوب نحوه اقناع افکار عمومی در حوزه اصلاح‌طلبی را توضیح دهد. البته همان‌طور که گفته شد فعلا امکان ایجاد پارلمان اصلاحات وجود ندارد و زمانی می‌توانیم سخن از پارلمان اصلاحات به میان آوریم که احزاب اعضا و شعبات استانی و شهرستانی خود را به طور شفاف مشخص کنند که در حال حاضر خیلی از این احزاب فقط مجوز و تعداد معدودی عضو دارند. در این راستا اگر زمانی این مهم صورت گرفت و احزاب توانستند تمام شاخصه‌های کار حزبی را به‌دست بیاورند در آن زمان می‌توانند با شرایط گفته شده عضو پارلمان اصلاحات شوند تا این پارلمان نیز در بلند مدت جایگزین شورای عالی سیاستگذاری گردد. به‌نظر می‌رسد که طرح پارلمان اصلاحات فعلا در حد یک نظر باقی است و تا آن مرحله‌ای که احزاب به شاخصه‌های کارکرد حزبی شفاف برسند هنوز خیلی فاصله است. بدین جهت اکنون ایجاد پارلمان اصلاحات ممکن نیست.
* فعال سیاسی اصلاح‌طل