نام‌گذاري تونلي در پايتخت به نام «مصدق»

شرق: رئيس کميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران از نام‌گذاري تونل آرش- اسفنديار به نام مصدق خبر داد و گفت: اين نام‌گذاري در نوبت بررسي در صحن علني شوراي شهر است. حسن خليل‌آبادي، با بيان اينکه با توجه به درخواست مردمي و درخواست حجت‌الاسلام دعايي، مديرمسئول روزنامه اطلاعات، مبني‌بر نام‌گذاري خياباني به نام مصدق که در مراسم نام‌گذاري اتوبان نيايش به نام آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بيان شد، گفت: کميته نام‌گذاري پس از بررسي، نام‌گذاري خياباني به نام مصدق را پس از تشکيل شوراي پنجم در دستور کار قرار داد. وي با بيان اينکه چند خيابان براي نام‌گذاري به نام مصدق پيشنهاد شد، گفت: نهايتا پيشنهاد شد که تونل درحال‌ساخت آرش- اسفنديار که درحال‌حاضر در بيش از 95 درصد پيشرفت قرار دارد، پس از تکميل به نام مصدق گذاشته شود. خليل‌آبادي با بيان اينکه نام‌گذاري تونل آرش- اسفنديار به نام مصدق در کميته نام‌گذاري به تصويب رسيده است، تصريح کرد: اين نام‌گذاري در نوبت ورود به دستور است تا در صحن علني شورا بررسي و تصويب شود.