رقیب اوراق بانک مسکن از راه رسید

دیروز مدیرعامل بانک ملی، از دو طرح این بانک برای ارائه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن خبر داد. موضوعی که در صورت استقبال مردم و افزایش عرضه انواع اوراق حق تقدم می توان قیمت آن را در بازار کاهش داد. گفتنی است هم اکنون قیمت هر برگه حق تقدم بانک مسکن در فرابورس ایران بیش از 70 هزار تومان است که با هر برگه می توان 500 هزار تومان بدون انتظار وام دریافت کرد.تاکنون تنها بانک مسکن و در قالب حساب های پس انداز ممتاز خود به سپرده گذاران اوراق حق تقدم می دهد که افراد می توانند این اوراق را برای دریافت وام استفاده کنند یا در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به فروش برسانند. اما دیروز مدیرعامل بانک ملی از دو طرح این بانک برای تخصیص این وام ها به سپرده گذاران خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی، حسین زاده توضیح داد: در طرح شماره یک بانک ملی ایران، متقاضیان می توانند با سپرده گذاری هر 182 میلیون ریال، به ازای هر یک ماه ماندگاری، یک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دریافت کنند که هر برگ اوراق، قابلیت تبدیل شدن به پنج میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود 17.5 درصد را دارد. حسین زاده ادامه داد: در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان 10 درصد سود سالیانه تعلق می گیرد.مدیرعامل بانک ملی ایران با تشریح طرح شماره 2 تسهیلات مسکن گفت: در این طرح متقاضیان با سپرده گذاری هر 223 میلیون ریال، در مرتبه نخست به ازای سه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت خواهند کرد، اما نرخ سود سپرده در این طرح 12 درصد است. به گفته وی، حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب در هر دو طرح، 160 میلیون ریال و سقف اقساط این تسهیلات حدود 10 میلیون ریال در ماه است.گفتنی است شرایط تخصیص اوراق حق تقدم به سپرده گذاران در بانک مسکن نیز تقریبا مشابه است. بانک مسکن که تاکنون تنها صادرکننده این اوراق بود، تحت عنوان حساب ممتاز به سپرده گذاران علاوه بر سود حدود 10 درصدی، در ازای هر 18.5 میلیون تومان در هر ماه یک برگه حق تقدم می دهد.
نرخ اوراق مسکن کاهش خواهد یافت؟
مدیرعامل بانک ملی دیروز این را هم گفت که، این طرح علاوه بر این که قدرت تهیه مسکن را میان عموم جامعه افزایش می دهد و به رونق بازار کمک می کند، این پیش بینی در صورت استقبال مردم از این طرح و افزایش موثر عرضه اوراق می تواند به واقعیت بپیوندد. نرخ اوراق گواهی مسکن را نیز تعدیل خواهد کرد. گفتنی است قیمت این اوراق هم اکنون حدود 70 هزار تومان است. جدول زیر قیمت روز برخی از این اوراق را نشان می‌دهد.