هشدار وزیر راه‌وشهرسازی درباره شیوع فساد؛

وزیر راه‌وشهرسازی در یادداشتی به واکاوی حوادث اخیر پرداخته و اشاره کرده است‌: آیا می‌توان اطمینان داشت که با رسیدگی‌ها و اقدام‎های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی اعتراضات خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر موسسه‌ها نخواهیم شنید؟ طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی برخی نماز جمعه‌ها و رسانه‌ ملی خود را در جایگاه به زعم خویش معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌کنند‌.
به گزارش «جهان‌صنعت»، در بخش‌هایی از این یادداشت آمده است‌:
شعار مرگ بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین حادثه‌های اخیر تبلیغ شد‌. به زعم این رسانه و هم‌سویانش، این بخش از پیام معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب است‌. این قلم در مقام قضاوت درباره‌ حادثه‌های اخیر، نحوه ‌شکل‌گیری و ریشه‌های آنها نیست. فقط می‌خواهد این ادعا را با صدق مدعای فراخوانندگان اولین تجمع در مشهد، افراد شرکت‌کننده در آن و شعارهای سرداده شده طی آن آزمون کند‌. با توجه به اینکه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه‌ پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌کننده‌ آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟
آیا می‌توان اطمینان داشت که با رسیدگی‌ها و اقدام‎های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی موضوع خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر موسسه‌ها نخواهیم شنید‌. طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی برخی نماز جمعه‌ها و رسانه ملی خود را در جایگاه به زعم خویش معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌کنند‌. حال آنکه ریشه‌ ناکارآمدی جمهوری اسلامی و نارضایتی‌ها در عملکرد آنان نهفته ‌است که اقتصاد ایران را دچار تورم بالا، رکود عمیق و بیکاری گسترده نمود و اینک آثار آن بیش از همیشه در سفره‌ خانوار ایرانی که شوربختانه بیش از همیشه کوچک شده‌است دیده می‌شود‌. طبقه‌های پایین جامعه به‌قدری در عسرت قرار گرفته‌اند که امکان تامین هزینه‌ غذای خود را نیز ندارند‌. بی‌گمان، مداخله‌گران خارجی در چنین موقعیتی جشن می‌گیرند و از این فرصت به‌نفع خود سوءاستفاده می‌کنند‌. مگر از خارجی معاند جز این انتظار است؟
قلب ماهیت عجیبی در جریان حادثه‌های اخیر رخ داد‌. آیا می‌توان پذیرفت که انتشاردهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد در زیر پوست این اعتراض‌ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان‌های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون‌داران کشور نیز قادر به شناخت ماهیت آنها نشده‌اند و ناخواسته در آتشی که آنان به‌پا کرده‌اند، دمیده‌اند‌. کوتاه سخن آنکه، یک انحراف بزرگ استشمام می‌شود‌. باید با فساد بی‌قید و شرط مبارزه کرد‌. پنهان شدن پشت احساسات عمومی و احساسی کردن امور به‌جای منطقی کردن آنها راه چاره نیست و تنها منجر به گسترش فریب و قلب ماهیت بحران خواهد شد‌. اندازه‌ بازی مفسدان بسیار بزرگ شده‌ است و می‌تواند ارکان جامعه را بلرزاند‌. محافظه‌کاری تحت عنوان آنکه گفته شود شرایط بسیار حساس است، پنهان‌کاری و اتکا به اقدامات اداری به‌هیچ وجه امکان اصلاح امور را ندارد‌. شرایط به‌دلیل همین ملاحظه‌کاری‌ها حساس شده‌است‌.
برترین راه مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدان با نقاب است‌. رعایت عدالت، تامین آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابت آزاد اقتصادی راه چاره است‌. روش‌های سوسیالیستی منشا دسته‌ بزرگی از مفاسد در ایران است‌. باید از راهکارهای چپ‌روانه دست برداشت و به تامین و حفظ توان دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی مبادله ایمان آورد‌.