روحانی تلگرام را برگرداند

آرمان: کسی نیست که از اهمیت شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان بی‌خبر باشد. اگر هم کسی وجود داشت دیگر او هم از اهمیت چنین ابزاری آگاه شده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی در حمایت از دکتر حسن روحانی در انتخابات 92 و 96 نگاه روشن او به مقوله تکنولژی‌های جدید و ابزارهای ارتباطی بود. دکتر روحانی در ادامه همین مطالبات در دولت دوازدهم جوان‌ترین وزیر کابینه را به مثابه نماد پاسخ به بخشی از مطالبات مطرح شده برای وزارت ارتباطات در نظر گرفت و انصاف آن است محمدجواد آذری جهرمی هم تا جایی که توانست توان در کار کرد. با این حال ماجرای تلگرام و از دسترس خارج شدن آن چند روزی مانند توفانی مهیب همه بخش‌ها را درنوردید. این پیامرسان محبوب ایرانیان در اثنای ناآرامی‌هایی که به‌وجود آمده بود، به دلیل این که برخی از فرصت استفاده کرده و از این ابزار استفاده‌های غیر اصولی کرده بودند از دسترس خارج شد. اما خارج شدن این وسیله ارتباطی تمام ماجرا نبود. با فیلتر شدن تلگرام بخش وسیعی از بازار استارت‌آپ‌ها تحت تاثیر قرار گرفت و بازار کار این حوزه را به‌شدت مختل کرد. از آن پس بازگرداندن و در دسترس قرار گرفتن تلگرام به یکی از مهمترین دغدغه‌ها در چند حوزه تبدیل شد. اگر چه دکتر روحانی به قولی که داده بود عمل کرد و اگرچه وزیر ارتباطات نشان داد که برای جهان مجازی ارزشی بی‌بدیل قائل است، اما کاربران این وسیله ارتباطی باید بیشتر از قبل متوجه اهمیت ماجرا باشند. آنها هستند که نگهدارنده این ابزار خواهند بود. پیداست که از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده‌های بهینه و یا نامطلوب داشت و دقیقا از همین زاویه است که خود استفاده کنندگان و کاربران باید متوجه این نکته مهم باشند که از آن صیانت کنند.
تجربه تلگرام
تجربه تلگرام و نوع رویکرد کاربران و البته خلل‌ها و حاشیه‌های غیر مطمئن این ابزار نشان داد که زمان طراحی ابزارهای داخلی فرارسیده است.
ادامه صفحه16