افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌های زیر۵میلیون


عضو کميسيون تلفيق بودجه 97 گفت: طبق مصوبه کميسيون حقوق روساي قوا، وزرا و معاونانشان و نمايندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزايش پيدا نمي‌کند.مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي‌در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز عصر کميسيون تلفيق بودجه 97، گفت: طبق مصوبه کميسيون حقوق مقامات ازجمله روساي قوا، وزرا و معاونانشان و نمايندگان مجلس، استانداران در سال ۹۷ افزايش پيدا نمي‌کند.عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 97 اظهار داشت: براساس اين مصوبه کساني که ميزان حقوق دريافتي آنها زير 5 ميليون تومان است در سال 97 حقوق‌شان بين 10 تا 18 درصد افزايش خواهد داشت و کساني که حقوق‌شان بالاي 5 ميليون تومان مندرج در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري است در سال 97 حقوق‌شان افزايش پيدا نمي‌کند.وي افزود: اعضاي کميسيون تلفيق در اين جلسه سازمان نيروهاي مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نيروهايي از اين سازمان که در خانه‌هاي سازماني زندگي مي‌کنند را از حقوق آنها کسر و به خزانه‌داري کل کشور واريز کنند.لاهوتي همچنين تاکيد کرد: براساس اين تصميم مقرر شد تا درآمدهاي حاصل از اين بخش براي مرمت و نوسازي اين خانه‌هاي سازماني استفاده شود.به گزارش فارس، در ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري آمده است: سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين م‌گردد:الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز.- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي‌و اعضا شوراي نگهبان (17000) امتياز.ج- وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و معاونين رئيس جمهور (16000) اميتاز.د- استانداران و سفرا (15000) اميتاز.هـ - معاونين وزرا (14000) امتياز.تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي‌با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي کارکنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.تبصره 3- مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي که به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي کمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود.تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استنثا حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.