نرخ سود اوراق مسکن؛ اسمی 17/5 درصد رسمی 25 درصد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: نرخ سود تسهیلات حوزه مسکن بسیار سنگین است و باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر راه و شهرسازی نسبت به گزارش انبوه‌سازان به این وزارتخانه برای بالا بودن نرخ سود اوراق مسکن واکنش نشان نداده است، اظهار کرد : اگرچه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی پس از مطالعه گزارش تحویلی انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی آن را تا حدودی پذیرفته و نرخ سود آن را بالا دانسته است، اما هنوز آخوندی نسبت به این گزارش واکنش نشان نداده و پاسخی به آن نداده است.
وی با‌اشاره به اینکه نرخ سود اوراق مسکن به صورت اسمی 17/5 درصد اما در عمل نرخ سود آن ۲۴ تا ۲۵ درصد است، افزود: دریافت تسهیلات گران قیمت باعث شده تا بخش خصوصی رغبتی برای ورود به ساخت و ساز از خود نشان ندهد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌‌سازان ادامه داد: در گزارشی که انبوه‌سازان به درخواست شخص آخوندی آن را تهیه کردند به طور مشخص اعلام شده است، نرخ سود تسهیلات حوزه مسکن بسیار سنگین است و باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. متأسفانه در ۲۰ سال گذشته حتی در دوره‌ای که بازار مسکن رونق داشته است این همه تفاوت بین نرخ سود تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز با سایر وام‌های غیرصندوقی وجود نداشت.
به گفته پورحاجت، سود صندوق‌های پس‌انداز مسکن در حال حاضر 9/5 درصد است، در حالی‌که نرخ سود اوراق مسکن به صورت اسمی 17/5 درصد و به صورت واقعی ۲۴ درصد است.
وی تصریح کرد: کانال تأمین منابع مالی برای تولید مسکن از محل اوراق شرایط بسیار سختی دارد، بنابراین یکی از عوامل اصلی کاهش صدور پروانه ساختمانی و عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن همین موضوع می‌تواند باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته منبع مالی مشخصی برای بخش تولید مسکن تعریف نشده است، ادامه داد: آمار تولید مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید مسکن حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بوده و این در حالی است که این عدد خوبی نیست و تهدیدی برای بازار مسکن محسوب می‌شود.
پورحاجت اضافه کرد: کاهش تولید و عرضه مسکن با توجه به اینکه بر صنایع پسین و پیشین تأثیر می‌گذارد قطعاً در بلندمدت موجب ورود شوک‌های ناگهانی در بازار مسکن خواهد شد.