پیام دکتر غلامحسین خواجه، رییس دانشگاه شهید چمران اهواز به کنگره بزرگداشت شهید جمال پور

دانشگاه مهد علم و پایگاه دانش افروزی است. سرمایه و اعتبار اصلی هر جامعه، نخبگان علمی و میراث داران دانش آن جامعه هستند. از دیرباز دانشگاه شهید چمران اهواز، پایگاه مهم علم آموزی و دانش گستری و چشمه زاینده تولید علم و معرفت در جنوب کشور بوده است. اینجانب با افتخار و به نمایندگی از صدها استاد و هزاران دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه بزرگ شهید چمران اهواز اعلام می کنم که به خود می بالیم و مفتخریم که استاد فرهیخته و اندیشمند فرزانه شهید علی جمالپور از فرزندان برومند دانشگاه شهید چمران اهواز به شمار می رفته است.
استاد شهید علی جمالپور نمونه ای کامل و الگویی جامع برای اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و اسوه و اسطوره ای برای دانشجویان گرانقدر محسوب می شود. اشراف شهید جمالپور بر فلسفه، معارف و مکاتب مختلف، چند وجهی بودن او و تسلط مثال زدنی که بر هنر و عرصه فرهنگ داشت، اشراق و عرفانش، تواضع و مهربانی و صمیمتش، کلاس های درس او را که به دلیل ازدحام دانشجویان در سالن آمفی تیاتر دانشگاه برگزار می شد را به یکی از جلوه های اصیل و آرمانی تدریس مبدل ساخته بود. علی جمالپور؛ اندیشمندی مسلمان، مسلمانی آگاه و دردآشنا و نویسنده ای دقیق و پژوهشگری همه جانبه نگر بود. او هر لحظه ای از عمر خود را برای اعتلای هدف مقدس تنویر افکار عمومی، آموزش نسل جوان جستجوگر و رفع شبهات روز صرف کرد و ده ها درس گفتار باقی مانده از او، صدها شاگرد مجاهدی که آموزش و پرورش داد و مقابله جهادگرانه او با افکار التقاطی و انحرافی، او را به یکی از شاخص ترین مراجع نظری نسل جوان دهه شصت اهواز تبدیل کرده بود. بزرگداشت و تجلیل چنین شخصیتی، قدردانی از مقام علم و جایگاه دانش است.
سایر اخبار این روزنامه