بودجه ما و پول تو جيبي برخي مسوولان

آرزو فرشيد
بودجه 97 هفته آينده در صحن علني بررسي مي‌شود و حرف و حديث‌هاي پيرامونش هنوز ادامه دارد. انتقادات از بودجه نهادهاي خاص كه همزمان با ارايه لايحه از سوي رييس‌جمهور آغاز شده بود هفته گذشته حول محور شوراي نگهبان چرخيد. انتقاداتي كه چندان به مذاق عباسعلي كدخدايي خوش نيامد. به همين خاطر بخش زيادي از زمان نشست خبري ديروز را صرف پاسخ دادن به منتقدان كرد. انتقادات بسياري در رسانه‌ها مطرح شد و سايت خبري تحليلي تابناك در گزارشي ضمن مقايسه رقم بودجه شوراي نگهبان در سال‌هاي 97 و 96 نوشت: «دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 97، بودجه شوراي نگهبان را حدود 960/224 ميليون ريال كاهش داد؛ اما در جدول شماره 4 پيوست يك با كد بودجه 1001005، 50 ميليارد تومان هم با نام برنامه نظارت بر انتخابات به زيرمجموعه دريافتي شوراي نگهبان اضافه كرده است.»
بودجه نظارت بر انتخابات
مساله مورد مناقشه در مورد بودجه شوراي نگهبان اين بود كه 50 ميليارد تومان بودجه براي نظارت بر كدام انتخابات در سال 97 به شوراي نگهبان پرداخته شده است. كدخدايي كه در نشست خبري ديروز ضمن گلايه از برخي رسانه‌ها و افراد به خاطر آنچه «نقدهاي غيرمنصفانه» ناميد، افزايش هفت درصدي بودجه اين نهاد را تاييد كرد. البته اين امر چندان هم نيازمند تاييد نيست و ارقام بودجه شوراي نگهبان طي سال‌هاي گذشته به قدر كافي گويا است. اين شورا در سال 93 كه از لحاظ عدم برگزاري انتخابات به سال 97 شباهت دارد مبلغ 39 ميليارد تومان بودجه داشته و سال بعد 80 ميليارد تومان گرفته است. بودجه سال 95 شوراي نگهبان 100 ميليارد تومان بود. دولت در سال 96 كه دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر برگزار مي‌شد مبلغ 1287 ميليارد تومان به شوراي نگهبان اختصاص داده شد. اين رقم در لايحه بودجه سال 97 مبلغ 105 ميليارد تومان است. به هر حال سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در مورد بودجه نظارت بر انتخابات توضيح داد: «بودجه انتخابات ۹۶ رديف ديگري داشت كه سازمان برنامه و بودجه در لايحه پيشنهادي بودجه امسال آن رديف را نياورده است چون ما انتخاباتي نداريم. دوستاني كه مي‌گويند چرا شوراي نگهبان بودجه برگزاري انتخابات را مي‌گيرد در حالي كه انتخابات ندارد لازم بود ابتدا از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه سوال مي‌كردند.»
حجم كار شوراي نگهبان
مساله مورد مناقشه دوم در مورد بودجه شوراي نگهبان به حجم كار اين نهاد در زمينه بررسي طرح‌ها و لوايح ارسالي از سوي مجلس مربوط بود. بودجه اين بخش ذيل عنوان «برنامه پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي» تامين مي‌شود. در بودجه سال 95 مبلغ 24 ميليارد تومان براي اين بخش از وظايف شوراي نگهبان در نظر گرفته شده بود و طبق اعلام سخنگوي اين شورا در اين سال مجموعا 93 مصوبه از مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شده است. عليزاده‌طباطبايي، وكيل دادگستري از جمله منتقداني است كه به اين مساله اشاره كرده و ضمن مقايسه بودجه سال 67 با امسال گفته بود: «وظيفه شوراي نگهبان از سال ۶۷ تا الان كه اضافه نشده است. غير از بودجه انتخابات، بودجه شوراي نگهبان ۲۰ هزار برابر شده است. بودجه مجلس ۴ هزار برابر شده، مگر وظيفه مجلس اضافه شده است؟»اين اظهارات عليزاده با واكنش كدخدايي مواجه شد. سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ديروز گفت: «آقايي كه خود را حقوقدان مي‌داند و بودجه سال ۹۷ را با بودجه سال ۶۷ مقايسه كرده، آيا حقوق شما، قيمت منزل شما در بالاشهر و اصلا بودجه سال ۶۷ با سال ۹۷ قابل مقايسه است؟»
كمتر از پول‌ توجيبي مسوولان
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به برخي از نقل قول‌هاي ديگر بيان كرد: «فرد ديگري مي‌گويد شوراي نگهبان ۱۲ نفر است و چرا اين شورا فلان قدر بودجه مي‌گيرد. اين حرف مثل آن است كه بگوييم بودجه قوه مجريه فقط براي رييس‌جمهور است در حالي كه اين سخنان نشان مي‌دهد سخنان آن افراد سفسطه و مجادله است. بودجه شوراي نگهبان مختص كارشناسان است. پژوهشكده شوراي نگهبان، كارشناسان و دفاتر استاني كه پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در سال ۷۹ ايجاد شده است.»ناگفته نماند كه آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني نيز اخيرا در ديدار با قضات و كاركنان دستگاه قضايي استان ايلام به اين مساله قديمي اشاره كرده و گفته بود: «تبليغات سوء عليه قوه قضاييه مي‌شود مبني بر اينكه مخارج دستگاه قضا زياد است كه كذب است. يك وقتي دولت اصلاحات مي‌خواست عليه شوراي نگهبان تبليغ كند، مي‌گفت شوراي نگهبان 12 نفر است و 12 ميليارد بودجه مي‌خواهد يعني هر نفر يك ميليارد تومان در حالي كه شوراي نگهبان فقط اين نيست و دفاتر ستادي و استاني دارد. الان هم عليه قوه قضاييه از اين قسم حرف‌ها مي‌زنند.»سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ديروز حسابي از خجالت منتقدان درآمد اما يك جمله او بيش از همه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. آنجا كه كدخدايي تاكيد كرد «بودجه شوراي نگهبان بسيار كمتر از پول توجيبي برخي از مسوولان است». كدخدايي نگفت كه منظورش مسوولان كدام قوه است اما اين جمله را بعد از آن گفت كه تاكيد مي‌كرد بودجه قوه مجريه صرفا در اختيار رييس‌جمهور نيست. او همچنين توضيح نداد كه منظورش از پول توجيبي چيست و اينكه آيا اساسا در كشور ما مسوولي پول توجيبي از بيت‌المال دريافت مي‌كند؟