34 هزار قطعه سکه در 3 روز نخست پیش فروش معامله شد

طی سه روز نخست اجرای طرح، پیش فروش 33 هزار و 782 قطعه سکه قطعی شده و این تعداد تا پایان وقت اداری امروز از مرز 34 هزار قطعه عبور خواهد کرد.
در روز نخست طرح، 12 هزار و 198 قطعه سکه تمام بهار آزادی در 618 درخواست به صورت قطعی پیش فروش شد. در دومین روز نیز درخواست پیش خرید 14 هزار و 106 قطعه سکه در قالب 997 فقره سند ثبت شد.
در روز پنج شنبه به عنوان سومین روز پیش فروش سکه نیز شعب بانک ملی ایران تا یک ساعت پیش از پایان وقت اداری پیش فروش قطعی 7 هزار و 478 قطعه سکه را در قالب 507 درخواست ثبت کرده‌اند و درخواست پیش خرید یک هزار و 515 قطعه سکه نیز در صف قرار دارد.
در نتیجه طی سه روز نخست اجرای طرح، پیش فروش 33 هزار و 782 قطعه سکه قطعی شده و این تعداد تا پایان وقت اداری امروز از مرز 34 هزار قطعه عبور خواهد کرد.
طرح پیش فروش سکه با پیش دریافت 10 میلیون ریال در یک هزار و 131 شعبه بانک ملی ایران عملیاتی شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
تمام افراد 18 سال به بالا می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی به شعب منتخب پیش فروش سکه مراجعه کنند البته داشتن حساب در بانک ملی از دیگر شرایط این پیش خرید است. هر مشتری باید قبل از مراجعه به شعبه به تعدادی که قصد خرید سکه دارد، پول به حساب خود نزد بانک ملی ایران واریز و سپس به شعب منتخب مراجعه و نسبت به پیش خرید سکه اقدام کند.