بنگاه‌هاي كنكور از پيام بازرگاني به آنتن زنده رسیدند!

در شرايطي كه آموزش و پرورش تمام راه‌هاي منتهي به برگزاري آزمون‌هاي ورودي و كنكور را به عنوان عوامل استرس‌زا از سر راه برمی‌دارد، صدا و سيما بدون توجه به اولويت‌هاي نظام آموزشي كشور و طبق تصميمي مبتني بر منافع مادي آنتن شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني و راديويي را ساعت‌ها در روز به مسئله كنكور در قالب معرفي و تبليغ مؤسسات كنكوري كرده است. بنا به گفته مسئولان ارشد صداوسيما كوچ تبليغات كنكوري‌ها از آگهي‌هاي بازرگاني به آنتن‌هاي زنده و ضبط شده اين سازمان به اجبار و به خاطر رفع كسري بودجه است. اين در حالي است كه آخرين برآوردها گوياي اين است كه صداو سيما از برنامه‌هاي مشاركتي درون و ميان برنامه‌اي بين 300 تا 400 ميليارد تومان در سال درآمد دارد. از اواسط دهه 80 كه بين تقاضا و امكانات در حوزه آموزش عالي تعادل نسبي برقرار شد،‌كنكور و تمام فرزندانش يعني همه آزمون‌هاي ورودي، از غول خفته بر مسير ترسيم آينده دانش‌آموزان به كنه‌اي كه به نظام آموزشي چسبيده  و از آن ارتزاق مي‌كنند،‌تغيير هويت دادند. از سوي ديگر از زماني كه اين موجود به تهديدي عليه سلامت فرايند تعليم و تربيت تبديل شد،‌توجهات براي حذف آن جلب شد،اما گردش مالي كنكور به اندازه‌اي هست كه با وجود قانون مصوب براي حذف آن، ‌پدرخوانده‌هاي كنكور مانع برچيده شدنش شوند. در اين ميان عملكرد نهادهاي مختلف در برخورد با قانون حذف كنكور قابل‌توجه است. سازمان صداوسيما از جمله اين نهادها است كه ناهماهنگي آن با قانون مزبور از ساير نهادها مشهودتر است. در سال‌هاي اخير تحت‌تأثير واكنش‌هاي فراوان جامعه و جلسات متعدد نهادهاي سياستگذار با صداو‌سيما براي حذف تبليغات بي‌قاعده مؤسسات آموزشي و كنكوري مجاز و غيرمجاز، ‌اين سازمان به ظاهر براي حذف آنها قانع شد،‌اما اخيراً مشاهده مي‌شود اين تبليغات نه‌تنها حذف نشده‌اند،‌بلكه از آگهي‌هاي تبليغاتي به آنتن شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني و راديويي مهاجرت و روي آنها لانه كرده‌اند. به بيان ديگر اگر تا چندي پيش اين مؤسسات براي چند دقيقه كوتاه تلاش مي‌كردند از ميان پيام‌هايي كه مي‌فرستند مخاطب (بخوانيد مشتري) بيشتري جلب كنند،‌امروز ساعت‌ها زمان دارند تا سر فرصت تمام ترفندهاي خود را براي جلب دانش‌آموزان به كار بگيرند.  استثمار صداوسيما از سوي كنكوري‌ها 
در مقابل، اين مهاجرت براي دو طرف سفره‌اي رنگين‌تر رقم زده است، به طوري كه بر اساس برآورد سيد احسان قاضي‌زاده هاشمي، نماينده مجلس و عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما درآمد اين سازمان از برنامه‌هاي مشاركتي ميان يا درون برنامه‌اي بين 300 تا 400 ميليارد تومان در سال است. اين يعني حدود يك چهارم بودجه سال جاري صدا و سيما. اين نماينده مجلس در ادامه به «جوان» مي‌گويد: براي نظارت بر عملكرد صداو سيما در حوزه تبليغات و درآمد حاصل از آن بايد ارقام دقيق‌تري از دخل و خرج سازمان و درآمدهاي حاصل از برنامه‌هاي تبليغاتي و محتواي اين برنامه‌ها در دست داشته باشيم.  وي مي‌افزايد: اين گزارش را دو ماه پيش از صدا و سيما خواسته‌ايم كه قرار شده به انضمام گزارش عملكرد سالانه حداكثر ظرف فروردين سال آينده به دست شوراي نظارت برسد. قاضي‌زاده هاشمي ادامه مي‌دهد: البته رقم‌هاي زيادي براي اين دست درآمدهاي صداو سيما عنوان مي‌شود، اما همه آنها درست نيستند. از سوي ديگر نزديك به يك سال پيش عبدالعلي علي‌عسگري،‌رئيس سازمان صدا و سيما با انتقاد از تخصيص بودجه اندك به اين سازمان از سوي دولت گفته بود: «در اين ركود بايد تبليغاتي را روي آنتن ببريم كه خودمان بسياري از آنها را قبول نداريم.‌» كه از اين جمله اينطور برداشت مي‌شود كه صداو‌سيما در ورود به حوزه تبليغات تحت اجبار است و در اين وانفساي كسري بودجه مؤسسات كنكوري دست به كار استثمار اين سازمان شده‌اند. 
صداو سيما عليه «آموزش» و «پرورش» 
اين در حالي است كه دولت بايد در طول قانون برنامه ششم توسعه، ‌بودجه صداو سيما را به0/7 درصد بودجه عمومي كشور برساند. به بيان ديگر نه‌تنها صداو‌سيما به خاطر تنظيم دخل و خرج خود به آسيب‌هاي آموزشي و تربيتي و تبعات رواني و سلامتي دامن زدن به تبليغات كنكوري توجهي ندارد، بلكه دولت نيز نتوانسته در سياستگذاري در اين حوزه به تصميم و اقدام واحدي دست بزند. به بيان ديگر در حالي كه وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش طبق قانون موظف به حذف كنكور هستند و در شرايطي كه آموزش و پرورش به بهانه كاهش تنوع مدارس و كاهش فشار رواني آزمون‌هاي ورودي مدارس مختلف دست به حذف اين مدارس مي‌زند، صداو‌سيما به عنوان فراگيرترين رسانه به لحاظ ظرفيت اثرگذاري، ‌در ازاي تأمين كسري مالي خود به مولد فشار رواني براي دانش‌آموزان و توپخانه دائمي عليه سياست‌هاي كلان و اسناد فرادست تعليم و تربيت بدل شده است. آن هم در حالي كه يك برنامه سرگرمي مانند دورهمي هر برنامه نزديك به 80 ميليون درآمد دارد. اين در حالي است كه تخلفات در اين رابطه از چشم تيزبين آموزش و پرورش دور مانده و با وجودي كه نسبت به استرس‌زايي آزمون ورودي تيزهوشان حساس شده، استرس‌زايي برنامه‌هاي تبليغاتي تلويزيون و راديو را ناديده مي‌گيرد.  در حالي كه از طريق رايزني‌هاي درون كابينه‌اي و جلسات و تفاهمات امكان مديريت يا دست‌كم تعديل اين فرآيند وجود دارد. به عنوان نمونه صندوق ذخيره فرهنگيان به جاي سرمايه‌گذاري بر سريال شهرزاد مي‌توانست وارد سرمايه‌گذاري در اقتصاد صدا و سيما شود.