مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

«جهان‌صنعت»- مرکز آمار اعلام کرد‌: در پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال در شهر تهران، قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی 6/16 درصد و اجاره‌بها 8/14 درصد و ودیعه اجاره ۳ درصد افزایش یافته است‌‌. در شهر تهران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۹۶ با افزایش 6/16 درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 8/14 درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی مواجه بوده‌ایم‌.
طبق این گزارش، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵٢٣٨۵ هزار ریال، با میانگین مساحت ٢٣۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۰۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/17 درصد افزایش داشته ‌است‌. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵٢٣٨۵ هزار ریال با میانگین مساحت ٢٣۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 4/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/17 درصد افزایش داشته ‌است‌.