کروکی تقصیر خودروسازان در تصادف

سیدخلیل سجادپور- همزمان با اجرای طرح آزمایشی پیشگیری از تصادفات مرگبار جاده ای که از امروز در آزادراه مشهد – باغچه آغاز می شود، ضعف ایمنی خودروها نیز در کروکی های سوانح رانندگی نقش می بندد و خودروسازان در صورت داشتن تقصیر طبق نظر پلیس راهور  وکارشناسان رسمی دادگستری در امور وسایل نقلیه ، به پرداخت خسارت و دیه به زیان دیدگان تصادفات محکوم خواهند شد. معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روزگذشته با بیان این مطلب و در گفت وگویی اختصاصی به خراسان افزود: همواره نقش عامل انسانی، وسیله نقلیه و جاده به عنوان مهم ترین علل بروز تصادفات مورد تاکید قرار می گیرد و کارشناسان به بررسی و تجزیه و تحلیل درباره این عوامل می پردازند اما متاسفانه همواره عامل انسانی مجازات می شود و عوامل  دیگر که گاهی نقش تعیین کننده ای نیز دارند در بروز تصادفات مرگبار مورد غفلت واقع می شوند. قاضی «سیدهادی شریعت یار» افزود: از جمله این عوامل ضعف ایمنی در خودروهاست که بارها برای رفع نواقص و تولید خودرو با استانداردهای جهانی در کشور بحث های تخصصی و علمی صورت گرفته و حتی پلیس در مواردی نیز از شماره گذاری بعضی از خودروها خودداری کرده است اما با وجود این که ضعف ایمنی در بروز سوانح مرگبار نقش اساسی و مهمی دارد، همواره در اظهارنظرهای کارشناسی مغفول مانده است.رئیس کارگروه پیشگیری از تصادفات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی  تصریح کرد: همزمان طرح آزمایشی «شهر بدون تصادف» در مشهد که دومین مرحله آن از امروز در یکی از آزادراه های برون شهری آغاز می شود، ضعف ایمنی خودرو نیز در کروکی های پلیس نقش می بندد و طبق قانون باید خودروسازان خسارت های ناشی از تصادفات خسارتی، جرحی یا فوتی را نسبت به سهم تقصیر بپردازند.  وی با تاکید بر این که مدعی العموم به عنوان حافظ جان و مال مردم، نمی تواند این گونه تقصیرها را در بروز سوانح مرگبار نادیده بگیرد، خاطرنشان کرد: وقتی راننده ای به دلیل وجود چاله ای در جاده، مجبور به انحراف می شود و حادثه تاسف باری رخ می دهد، آیا می شود از قصور اداره راه برای بازبینی و ترمیم نکردن جاده گذشت و تنها راننده را مقصر تصادف دانست؟ پس باید در بروز یک حادثه سه عامل اصلی با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل کارشناس قرار گیرند و به نقش ایمنی وسیله نقلیه و راه نیز به طور جدی توجه شود. قاضی «شریعت یار» با بیان این که هر تصادف مرگبار خانواده ای را از هم می پاشد و آسیب های بعد از وقوع حادثه قابل جبران نیست، ادامه داد: اگر هر راننده از زمانی که پشت فرمان خودرو قرار می گیرد به این نکته بیندیشد که تخلف او از مقررات راهنمایی و رانندگی چه بسا ممکن است ، خانواده خودش را داغدار کند، به یقین با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، خودرو را به حرکت درمی آورد تا فرزندانش یتیم نشوند و خانواده اش از هم نپاشد! این مقام قضایی افزود: بنابراین دستگاه قضایی مشهد پس از حدود سه سال بررسی های کارشناسی در جلسات گوناگون با حضور کارشناسان ذی ربط و استادان دانشگاهی در کارگروه پیشگیری از تصادفات به این نتیجه رسید که برای کاهش تصادفات و کاستن از آمار هولناک قربانیان سوانح رانندگی باید با قدرت وارد عمل شد تا فرهنگ صحیح رانندگی را به عنوان یک آموزه دینی و اعتقادی رعایت کنیم. قاضی «سیدهادی شریعت یار» به مرگ دلخراش چهار هموطن در آخرین تصادف مرگبار محورمشهد – سرخس نیز اشاره کرد و افزود: در میان کشته شدگان کودک معصومی قربانی تخلف رانندگی بزرگ ترها شد که هنوز چشمان نگران مادرش در انتظار اوست! بنابراین باید با کمک مردم و همه رانندگان، هزینه «مرگ» را در جاده ها گران کنیم تا جان انسان ها به این اندازه ارزان از بین نرود! وی همچنین با اشاره به پیامدهای بعد از وقوع تصادفات جرحی نیز گفت: تحمل درد و رنج های ناشی از صدمات و شکستگی اندام های بدن و ضعف های بیمارستانی و امدادرسانی نیز از جمله مواردی است که با یک تخلف ساده رانندگی بروز می کند تا جایی که کمبودها و کاستی های موجود حتی به اعتقادات برخی افراد ضربه می زند یا  موجب بدبینی  به نظام می شود به همین دلیل دستگاه قضایی استان خراسان رضوی با ورود قاطع به ماجرای کاهش تصادفات، از همه امکانات و قدرت قانونی خود استفاده می کند تا «شهری بدون تصادف» را در آینده تجربه کنیم. اما این موضوع بدون همراهی دیگر دستگاه ها و فراهم نشدن زیرساخت ها امکان ناپذیر است به همین دلیل ابتدا طرح آزمایشی درون شهری کاهش تصادفات در بولوار وکیل آباد آغاز شد و از امروز نیز این طرح در آزادراه مشهد- باغچه کلید می خورد. قاضی شریعت یار از رانندگان خواست برای داشتن «شهری بدون تصادف» و جلوگیری از مرگ انسان های بی گناه با پویش شهر بدون تصادف به آدرس Ciwiac5106684 @ همراه شوند.