جعفر ربیعی مدیرعامل بزرگترین شرکت بورسی شد

گروه بورس- مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت بورس تغییر کرد، براساس این گزارش، عادل‌نژاد سلیم از هلدینگ خلیج فارس رفت و جعفر ربیعى جایگزین وى خواهد شد.