افت بورس عمیق‌تر شد

گروه بورس- شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته تالار شیشه‌ای با افت ۴۳۸ واحدی نماگر اصلی بازار سهام مواجه شد و به ۹۶ هزار و ۳۴۱ واحد رسید تا در مجموع در دو روز اخیر شاهد بیش از ۸۰۰ واحد ریزش باشیم. در حالی که روز گذشته شاخص بورس با ۳۷۰ واحد کاهش مواجه شده بود روز گذشته نیز این متغیر با ۴۳۸ واحد افت مواجه شد تا در دو روز اخیر نماگر اصلی بازار سهام با ۸۰۸ واحد کاهش روبه‌رو شود. بر اساس آمارهای معاملاتی بورس، روز گذشته شاخص‌های بورس با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۴۳۸) واحد افت معادل (45/0) درصد به ۹۶ هزار ۳۴۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۱۳۹) واحد کاهش معادل (45/0) درصد به ۳۰ هزار ۵۴۹ واحد، شاخص کل «هم وزن» (۱۹۷) واحد ریزش معادل (14/1) درصد به ۱۷ هزار و ۷۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۴۶) واحد افت، معادل (14/1) درصد به ۱۲ هزار و ۷۰۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۶۹۱) واحد کاهش، معادل (0/67) درصد به ۱۰۲ هزار و ۸۰۲ واحد، شاخص بازار اول با (۳۳۰) واحد رشد معادل (48/0) درصد به ۶۸ هزار و ۱۱۵ واحد و شاخص بازار دوم با (۸۳۴) واحد افزایش معادل (40/0) درصد، به ۲۰۶ هزار و ۸۳۴ واحد رسید. از سوی دیگر روز گذشته ۳ نماد «رانفور با ۴۵ واحد، فخوز با ۲۵ واحد و جم با ۲۴ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت و چهار نماد «فولاد با ۷۷ واحد، پارسان با ۳۷ واحد، همراه با ۲۹ واحد و وغدیر با ۲۷ واحد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشت. این گزارش می‌افزاید، روز گذشته همه شاخص صنایع تالار شیشه‌ای با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «ماشین‌آلات با (۳۶۲) واحد کاهش معادل (18/2) درصد به ۱۶ هزار و ۲۷۳ واحد، محصولات فلزی با (۵۴۲) واحد عقبگرد معادل (45/2) درصد به ۲۱ هزار ۶۰۴ واحد، خودرو با (۳۸۶) واحد افت معادل (47/2) درصد به ۱۵ هزار و ۲۹۱ واحد، محصولات کاغذ با (۳۵۷) واحد کاهش، معادل (47/3) درصد به ۹ هزار و ۹۳۸ واحد، انتشار و چاپ با (۸۴۵۹) واحد ریزش معادل (03/4) درصد به ۲۰۱ هزار و ۳۹۱ واحد، سایر معادن با (۴۹۷) واحد کاهش معادل (45/4) درصد به ۱۰ هزار و ۶۸۷ واحد و وسایل ارتباطی با (۷۴) واحد افت معادل (79/4) درصد به یک هزار و ۴۹۵ واحد» رسید. در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «ولملت، غشاذر، قشرین، لخزر، کدما، حفارس و رانفور» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فمراد، خکاوه، فاراک، کترام، شپارس، لپارس و خاذین» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. این گزارش می‌افزاید: طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت‌های «آهنگری تراکتورسازی ایران، واحد صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت، کیسون و حق تقدم خرید سهام آن» متوقف و در مقابل نماد معاملاتی «شرکت‌های پارس الکتریک، حق تقدم خرید سهام گل‌گهر، حق تقدم خرید سهام داروسازی جابربن حیان، بازرگانی و تولیدی مرجان‌کار، کیسون و حق تقدم خرید سهام آن» بازگشایی شدند. در پایان معاملات روز گذشته بورس، در ۶۱ هزار و ۶۹۷ نوبت معاملاتی، ۷۹۳ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۷۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به ۳۸۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان رسید.