صادرات کليد حمايت از کالاي ايراني


کيوان کاشفي 
عضو هيات نمايندگان
 اتاق بازرگاني

حمايت از کالاي توليد داخل بخش مهمي‌از پازل اقتصاد مقاومتي است و بخش زيادي از اهداف اقتصاد مقاومتي را محقق خواهد کرد. مهم‌ترين موضوع درباره شعار امسال را شيوه صحيح حمايت از کالاي ايراني است و براي حمايت از کالاي توليد داخل دو بخش اساسي داريم که بخش اول و مهم‌تر آن رفع مسائل و مشکلات واحدهاي توليدي است. واحدهاي توليدي اين روزها با مشکلات متعدد موجاه هستند از جمله تأمين نقدينگي، مسائل ماليات و تأمين اجتماعي، تسهيلات بانکي، بروکراسي اداري و...؛ در اين ميان برداشت موانع پيش روي واحدها و کاهش هزينه آنها اولين گام براي حمايت از کالاي ايراني است. همچنين دومين گام براي حمايت از کالاي ايراني را صادرات آن و برجسته کردن توليدات داخل کشور در بازارهاي جهاني است. براي اين منظور بايد زمينه حضور توليدات ايران را با پرداخت يارانه حضور در نمايشگاه‌ها، شيوه‌هاي نوين بازاريابي و... فراهم کرد که اين برنامه‌ها جزو اولويت‌هاي امسال اتاق بازرگاني هم قرار دارد.
بايد واحدها به سمتي بروند که به‌جاي ريال بتوانند دلار به دست بياورند. در داخل کشور هم واحدهايي که دستي در صادرات دارند از واحدهاي موفق و تراز اول هستند و عمده واحدهايي که مشکل دارند، چندان به حوزه صادرات وارد نشده‌اند. بخش ديگر حمايت از کالاي ايراني که اکنون تبليغات بيشتري روي آن مي‌شود، ايجاد فرهنگ خريد کالاي ايراني در داخل کشور است. در حال حاضر 75 تا 80 درصد کالاهاي اساسي مورد نياز مردم در داخل کشور با بهترين قيمت و کيفيت توليد مي‌شود. نبايد درباره کالاي ايراني هميشه نگاه‌ها متوجه محصولي مانند خودرو باشد؛ چراکه در بسياري از موارد وقتي‌که بحث کالاي ايراني مطرح مي‌شود، منتقدين خودرو را مثال مي‌زنند، درحالي‌که ما در ساير زمينه‌ها توليدات بسيار خوبي داريم.
مواد غذايي و مصالح ساختماني را از جمله توليداتي هستند که صفر تا 100 آن را با بهترين کيفيت در داخل کشور داريم. همچنين در حوزه پوشاک نيز اگرچه هنوز به استانداردهاي بين‌المللي نرسيده‌ايم، اما کارهاي بسيار خوبي انجام شده است. مصرف کالاي خارجي براي همه اقلام فراگيري ندارد. شايد در مورد برخي کالاها مانند خودرو، برخي انواع لوازم‌خانگي و... مردم سراغ کالاهاي خارجي بروند، اما در بسياري از موارد کالاي ايراني را ترجيح مي‌دهند. از طرف ديگر بايد توجه داشت طي سال‌هاي اخير در داخل کشور خيلي براي پرورش برندهاي معتبر تلاش نشده است. با اين حساب براي ايجاد فرهنگ مصرف کالاي داخلي همه از جمله مردم، مسئولين، تشکل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و... مسئوليت دارند و بايد پاي‌کار باشند.
البته نبايد حمايت از کالاي داخلي، واردات کالاهاي خارجي را ناپسند کند، زيرا واردات نيز در تمام دنيا يک رويه تجاري است و انجام مي‌شود. بسياري از مواد اوليه مورد نياز توليد در کشور ما وارداتي است و نبايد از آن غافل شويم. ايجاد توازن بين واردات و صادرات و مثبت شدن تراز تجاري ضروري است و در کشور هزاران کالاي وارداتي داريم که براي محدود کردن واردات برخي از آنها به‌منظور حمايت از کالاي ايراني، بايد کار کارشناسي دقيقي صورت گيرد. درهرصورت نبايد براي حمايت از کالاي ايراني فقط به خريد داخلي اکتفا کنيم، بلکه بايد حمايت همه‌جانبه از واحدها و صادراتي کردن توليدات آنها را در برنامه داشته باشيم.