بلیط هواپیما

حال ناخوش 95!

میترا زمانی- خدا رحمت کند علی معلم را. این همکار مطبوعاتی محترم و بسیار گرامی و خوش سلیقه که از خود یادگاری‌های فراوانی برجای گذاشت. کاش این سال 95 زودتر تمام شود. سالی که خیلی از آن دلخوشی برایمان نماند. سالی که خاطرات تلخش بیش از خاطرات خوبش در ذهن می‌ماند. 95 آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و ما نفس نفس زنان، در انتظار پایان آنیم. پایانی که هر وقت از راه برسد خوب است. اینکه 96 سال خوبی بشود یا نه معلوم نیست. اینکه 96 برای ما چه در آستین دارد نامشخص است و با این همه امید تنها چیزی است که در دستمان مانده. این یکی هم که نباشد دیگر به چه چیزی پناه ببریم. یک سال در خدمت شما بودیم. اگر طنزها نمک نداشت ببخشید و اگر مطالب جدی تر، بیشتر تلخ می‌زد، باز هم ببخشید. اگر خوب نبودیم ببخشید و اگر آنچه تحویل‌تان دادیم مورد پسند نبود ببخشید. سالی که در حال تمام کردنش هستیم برای هیچ کسی حال خوبی نگذاشت که خوب بنویسد. بسیاری از ما با حال بدی نوشتیم که این حال بد، روی نوشته‌ها اثر گذاشت. به کل ببخشید.
بلیط هواپیما