اقدام غیرقانونی آقاي وزير

مشاور عالي رئيس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «شرق» آیین‌نامه جدید وزارت راه را نقد کرد اقدام غیرقانونی آقاي وزير در واكنش به شكايت مخالفان آيين‌نامه جديد وزارت راه به ديوان عدالت: آخوندي اول خود را عضوي از دولت بداند گروه اقتصاد، شكوفه حبيب‌زاده: كلامش تيز است و همچنان طعنه مي‌زند. اكبر تركان، مشاور عالي رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری كه چندي‌پيش به واسطه آيين‌نامه جديد وزارت راه‌وشهرسازي براي لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي، عباس آخوندي را فردي مستبد خوانده بود، اين‌بار در گفت‌وگو با «شرق» 
نه تنها بر اين ويژگي آخوندی تأكيد كرد كه ويژگي لجبازي را هم بر آن افزود. تركان در اين گفت‌وگو اين آيين‌نامه را نظر شخصي وزير راه و شهرسازي خواند و آن را در هيبت آيين‌نامه قلمداد نكرد. به گفته او، اين نظر شخصي زماني قانوني است كه به تصويب هيئت دولت برسد، اما مصوب