هله و هوله!

هومن جعفری- نماینده خمینی‌شهر در ادامه صحبت‌های اعصاب خردکن‌اش دیروز چیزهایی را بر زبان آورده که باور کنید شرممان می‌آید در موردش طنز بنویسیم‌. فقط دعا می‌کنیم مردم شریف خمینی‌شهر در انتخابات دور بعدی مجلس نماینده مدبرتری را برای شهر خودشان انتخاب کنند!جای دوری نمی‌رود! از طرفی، اما مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرده که مصرف لبنیات پرچرب مورد تایید وزارت بهداشت نیست! از طریق همین ستون به مردم هشدار می‌دهیم که تا اطلاع ثانوی کسی حق خوردن ماست پرچرب را ندارد! هر کس خورد خودش پاسخگوی خشم وزیر بهداشت باشد! از این به بعد هم آب دستتان هست بگذارید زمین، هر روز زنگ بزنید وزارت بهداشت برای خوردن هله و هوله از دوستان اجازه بگیرید‌. بالاخره ما یک دانه وزیر بهداشت که بیشتر نداریم!