اسم دو سلبریتی در لیست بدهکاران میلیاردی ثامن الحجج

دو نفر از مجریان مشهور تلویزیون، هدیه میلیاردی از موسسه ثامن الحجج دریافت کرده اند. به گزارش شرق، در موارد پرونده تخلف مالی مؤسسه ثامن الحجج، هزینه های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون به چشم می خورد. در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92، مؤسسه ثامن الحجج دو مبلغ 180 میلیون تومانی و 400 میلیون تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می کند و عنوانی که روبه روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است، هدیه. اما رقم هدیه ای که آقای «م.م» به عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن الحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامن الحجج یک وام دو میلیارد و 900 میلیون تومانی دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده است، که البته اگر این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (580 میلیون تومان) کم کنیم، به عدد 220 میلیون تومان می رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دو میلیارد و 780 میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است! قابل ذکر است که چند روز گذشته مدیرعامل مؤسسه مالی اعتباری «ثامن الحجج» که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادر شده، بازداشت و راهی زندان شد.