صدور سریع ضمانت نامه بانکی برای شرکتها

فقط با وثیقه چک

همراه تخفیفات بی نظیر در ودیعه و کارمزد

گروه مشاوران شریف

پشتیبانی سریع: 09106740739


صدور ویژه ضمانت نامه 

عدم آشنایی بانک‌ها با مفاهیم کسب‌و‌کار دانش‌بنیان و فناور، دریافت ودیعه و وثایق سنگین و فرآیند طولانی و پیچیده از جمله مشکلات شرکت‌ها است. 
توجه به این نیاز شرکتها و عدم آشنایی بانک‌ها با ارزیابی فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناور، ما را برآن داشته، رسالت اصلی خود را صدور ضمانت‌نامه برای چنین شرکت‌هایی بدانیم. مشاوران کسب و کار شریف، با توجه به اختیارات قانونی مصوب هیئت وزیران، تمام خدمات مربوط به انواع ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده و غیره را ارایه می‌نماید.
ما می توانیم تا سقف اعتباری شرکت‌ها با دریافت چک صدور ضمانت‌نامه را برای شما رقم بزنیم. در ضمن؛  شرایط ویژه‌ای را برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌ایم. بطور مثال؛ صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با ۵% سپرده نقدی (تخفیف ۵۰ درصدی در سپرده نقدی) انجام می‌پذیرد. همچنین؛ شرکت‌های فناور تولیدی-خدماتی می توانند از تخفیف ۳۰% در ودیعه نقدی (پرداخت ۷% به جای ۱۰% ودیعه نقدی) برخوردار شوند. همچنین تخفیفات ویژه ای نیز در کارمزد نقدی در نظر گرفته شده است.