راه های افزایش عزت نفس در نوجوانان (دانش آموزان)

زمانی که یک فرد، خود و زندگی‌اش را دوست دارد، به آن احترام می‌گذارد، برای آن ارزش قائل می‌شود و می‌داند چه توانایی‌هایی را دارد و از آن‌ها به خوبی استفاده می‌کند، یعنی عزت نفس طبیعی و مثبتی دارد. حال این موضوع در سنین رشد یعنی کودکی و نوجوانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود زیرا افراد در این سن، در حال گذراندن دوران آزمون و خطا هستند و داشتن عزت نفس در این مسیر به آن‌ها کمک می‌کند از انجام کارهای جدید نترسند و خود را با چالش‌ها رو به رو سازند.

از این رو، والدین باید راه های افزایش عزت نفس در نوجوانان را به خوبی بدانند تا با کمک‌های اثربخش‌شان، شاهد افزایش عزت نفس در دانش آموزان و کودکان خود باشند.