میلگرد بستر چیست؟

میلگرد بستر در کنار وادار قائم، وادار افقی، نبشی منقطع، ناودانی منقطع  از اجزای اصلی نشکیل دهنده وال پست می باشد. همانطور که در مقاله "وال پست چیست؟" اشاره شد در صورتیکه پس از اجرای وال پست تقاضاي خمشی افقی در دیوار بیشتر از ظرفیت آن شده باشد با استفاده از میلگرد بستر دیوار تسلیح میگردد. این نوع میلگرد می تواند در سه مدل نردبانی، خرپایی و شاخک دار در دیوار نصب گردد و باعث انتقال نیروهای وارد شده به دیوار به سمت ستون و اجزای سازه ای گردد. میلگردهای بستر باید مطابق با ضوابط پیوست 6 استاندارد 2800 اجرا شوند. از این رو توجه به جزئیات آن ها برای اجرا، خرید و همچنین استعلام قیمت مهم است.

میلگرد بستر چیست؟

میلگرد بستر یک المان فولادی است که از ترکیب مفتول ساده و آجدار ساخته می شود. این نوع میلگرد می تواند در میان دیوار و ملات مدفون شود و ایمنی دیوارها را در هنگام وارد آمدن بار جانبی چندین برابر کند. به لطف میلگردهای بستر، میتوان شاهد عملکرد بهتر دیوارها در هنگام زلزله و بادهای شدید بود.

چرا باید از میلگرد بستر در هنگام دیوارچینی استفاده کنیم؟

برای طراحی وال پست فلزی لازم است که نیروی وارده بر دیوار از مقاومت خمشی که در راستای قائم وارد میشود، بیشتر باشد. با اجرای وادار قائم، می توان طول آزاد دیوارها را محدود کرد و بخشی از بارهای عمودی وارد شده به دیوار را در راستای افقی توزیع نمود. از این رو با توجه به اینکه ظرفیت تقاضای خمشی افقی دیوار افزایش  پیدا می کند، می توان دیوار را با میلگرد بستر مسلح نمود. از این رو برای افزایش ایمنی دیوار و همچنین بهبود روند اجرای وال پست، اجرای میلگرد بستر نیز ضروری است.

مهمترین مزایای میلگرد بستر کدام است؟

اجرای میلگرد بستر می تواند باعث افزایش شکل پذیری دیوار شود و میزان مقاومت دیوار را در برابر زلزله و بارهای جانبی افزایش دهد. میلگردهای بستر بدون نیاز به دوغاب، فقط در هنگام دیوارچینی در دیوار مورد استفاده قرار می گیرند و گیرایی خوبی را با ملات ایجاد خواهند کرد. این میلگردها میتوانند عرض و فاصله ترک های ناشی از جمع شدگی حرارتی و تغییر شکل ها در اثر گرما را خنثی کنند و باعث کنترل آن ها شوند. علاوه بر این، این میلگردها می توانند با افزایش مقاومت دیوار، میزان مقاومت ساختمان را نیز افزایش دهند.