دلخوري ممنوع

ناصرموسوي لارگاني در گفت‌و گو با«قانون»: مجلس در استيضاح ربيعي و سوال از روحاني به وظيفه‌اش عمل كرد
علي بختيار در گفت‌وگو با «قانون»: با دعواهاي سياسي نمي‌توانيم مشكلات را حل كنيم
شنيده ها حاكي ازآن است كه بعد از استيضاح وزير كار،تعاون وامور اجتماعي وعدم راي اعتماد به او از سوي مجلس وهمچنين اعلام وصول طرح سوال ازرييس جمهور، بين دولت و هيات رييسه مجلس اختلافاتي ايجاد شده است.
برخي انتظار دارند درحالي كه مجلس دهم ازهمان ابتدايي شكل‌گيري تعاملات بسيارخوبي با دولت داشته است در حال حاضر با توجه به مشكلات پيش آمده و بحران اقتصادي شكل گرفته در كشور لازم است مجلس با دولت تعاملات بيشتري داشته باشد تا دولت در جهت حل مشكلات ورفع بحران قدم‌هاي مثبتي برداردولي اين موضوع نبايد سبب شود تا مجلس نيز از وظيفه اصلي خود كه نظارت است دور شود. از طرفي دولت نيز وظيفه دارد در قبال مشكلات پيش آمده، اذهان عمومي را روشن كرده و پاسخگوي مطالبات مردم باشد.


اين مسائل نبايد سبب شود تا ميان نمايندگان و اعضاي دولت اختلاف ايجاد شود زيرا در اين بين تنها اقشاري كه سود مي‌برند، دشمنان كشور و بدخواهان ملت هستند.
براي روشن شدن مساله و اينكه آيا اختلافي ميان سران دولت و مجلس پيش آمده است، به سراغ برخي نمايندگان مجلس رفتيم تا نظرات آن‌ها را جويا شويم.
«قانون» در گفت‌وگو با علي‌بختيار، عضو فراكسيون اميد به عنوان حامي دولت و سيدناصرموسوي‌لارگاني از نيروهاي اصولگراي مجلس اين سوالات را پرسيد:«بين آقايان لاريجاني و روحاني اختلاف به وجود آمده است؟ از آشفته شدن روابط بين مجلس ودولت چه جرياناتي سود بيشتري مي‌برند؟ استيضاح وزير كار واعلام وصول سوال از آقاي روحاني چه تاثيري بر روابط مجلس ودولت گذاشته است؟ فشارهاي بيروني تا چه حد مي‌تواند بر روابط مجلس ودولت تاثير بگذارد؟ اين راكه گفته مي‌شود آقاي واعظي وتيم همراه او با رييس مجلس روابط خوبي دارند قبول داريد؟». در ادامه نيز نمايندگان به سوالات اين‌گونه پاسخ دادند:
 
مجلس در استيضاح ربيعي و سوال از روحاني به وظيفه‌اش عمل كرد
سيد ناصر موسوي لارگاني/ نماينده فلاورجان و عضو كميسيون اقتصاد
درباره اختلاف بين دولت ومجلس اطلاعي ندارم. در رابطه با استيضاح آقاي ربيعي نيز بايد بگويم كه استيضاح ابتدابايد دركميسيون مطرح مي‌شد و هيات رييسه مجلس بابت اين موضوع و اينكه استيضاح را به كميسيون ارجاع نداده بودند، گفت اين ارجاع سروقت انجام گرفته است. آقاي سلمان خدادادي، رييس كميسيون اجتماعي نيز در اين باره توضيح داد و گفت كه استيضاح وقتي به كميسيون ارجاع داده شد كه دولت لايحه دوفوريتي طرح تفكيك وزارت تعاون ،كار وامور اجتماعي را به مجلس فرستاده بود. اگر اين لايحه درمجلس مصوب و وزارتخانه تفكيك مي‌شد استيضاح بايد به نوع ديگري صورت مي‌گرفت. به همين دليل استيضاح وزير تعاون،كار ورفاه اجتماعي از دستور جلسه خارج شد.اما درساعات پاياني روز سه شنبه كه فرداي آن روزاستيضاح وزير انجام شد مساله استيضاح در دستوركار كميسيون قرار گرفت كه درآن شرايط امكان برگزاري جلسه وجود نداشت. اميدوارم روابط بين مجلس ودولت تيره نشده باشد؛ مجلس درباره استيضاح وزرا وطرح سوال از رييس جمهور به وظيفه قانوني خود عمل كرده و اين وظيفه را قانون اساسي برعهد نمايندگان مجلس گذاشته است. وزير تعاون وكار وامور اجتماعي چندين بار استيضاح شدند ودو بار راي اعتماد از مجلس گرفتند اما اينكه در فاصله كمي دو استيضاح از يك وزارتخانه صورت مي‌گيرد به نظر منطقي نمي‌آيد. اگر استيضاح وطرح سوال باعث تغيير برخورد، منش ورفتار دولت شود به نفع نظام نيست. رييس جمهور بيان كرده‌است اگر طرح سوال شود و من در مجلس حاضر شوم يك‌سري از مساله را بيان خواهم كرد؛ معتقدم اين رفتارها به صلاح نظام وكشور نيست. دشمن هرروز به بهانه‌هاي مختلف نظام را تخريب مي‌كند اگر خودمان نيز آب به آسياب دشمن بريزيم، خوبيت ندارد . به نظر من اگر رييس‌جمهور زماني كه بحث طرح سوال از او مطرح بود ازآن استقبال مي‌كرد به مجلس مي‌آمد و واقعيت ها را براي مردم بازگو مي‌كرد و اذهان عمومي را روشن مي‌ساخت، بسياري از مشكلات فعلي كشور برطرف شده بود. دراين زمينه اگر پاي صحبت مردم بنشينيم، بيشترين گله اي كه ازمسئولان دارند اين است كه چرا با مردم صحبت نمي‌كنند ودر بين مردم نيستند. وقتي رييس‌جمهور از تربيون مجلس با مردم صحبت كند وبه بيان مشكلات بپردازد مردم نسبت به نظام دلگرم تر خواهند شد. بايد در رفتارهاي‌مان دقت بيشتري كنيم همان‌گونه كه مقام معظم رهبري در باب مشكلات اقتصادي گفتند بيشترمشكلات داخلي است وتحريم‌هاي خارجي تاثير چنداني ندارد، منظور اين است كه اگر وظيفه شناس باشيم و هركسي به وظيفه قانوني خود درست عمل كنند بي شك فشارهاي بيروني تاثيري بر روابط بين مجلس ودولت نخواهد داشت. درباره روابط آقاي واعظي با رييس‌مجلس نيز اطلاعات خاصي ندارم.
 
با دعواهاي سياسي نمي‌توانيم مشكلات را حل كنيم
علي بختيار/ نماينده گلپايگان وخوانسارو عضو كميسيون قضایی و حقوقی
براي اينكه مشكلات كشور حل شود ابتدا بايد بين دولت، مجلس و اركان نظام وحدت وهمدلي وجود داشته باشد. وحدت و همگرايي به اين معنا نيست كه دستگاه‌ها به وظايف خود عمل نكنند يا مجلس در نظارت‌هايي كه بر دولت دارد ضعيف يا محافظه كارانه عمل كند بلكه به اين معناست كه بايد تمام اركان نظام، دولت و مجلس با ووحدت و همگرايي براي حل مشكلات تصميم‌گيري كنند. امروزه شرايط سختي دركشور حاكم است، ما با دعواهاي سياسي نمي توانيم مشكلات را حل كنيم. معتقدم هردستگاهي بايد يك قسمت از كار را در اختيار بگيرد و ضعف ها را برطرف كند. آقايان روحاني و لاريجاني به عنوان روساي دو قوه كشور بايد با هم‌نشيني وزرا ونمايندگان مجلس، مشكلات را به صورت تخصصي حل كنند. باتمركز بيشتر براي رفع مشكل اشتغال، صنعت وكنترل بازار ارز كشور و از همه مهم‌تر نقدينگي تلاش كنند. به نظر من موضوع نقدينگي خطرات فراواني را براي اقتصاد به همراه خواهد داشت وشايد شرايط بدي را براي كشور فراهم كند. رفت وآمد وزرا به مجلس و كميسيون باعث مي‌شود با گفت‌وگوهايي كه صورت مي‌گيرد مشكلات تخصصي حل شود. البته بايد به برخي سياسي‌كاري‌ها در مجلس نيز اشاره كنم. براي مثال نمايندگان به كاركرد بانك مركزي معترض بودند و به دولت گفته بودند كه رييس بانك مركزي كه باعث به‌هم ريختن بازار ارز وعدم مديريت بازار سكه وطلا وهمچنين باعث مشكل درذخاير بانك مركزي شده را عوض كند، من نيز به نمايندگان گفتم اگر روحاني اين كار را انجام داد طرح سوال را پس مي‌گيريم ولي آقاي روحاني رييس بانك مركزي را عوض كرد و دوستان با اهداف سياسي دنبال عدم كفايت سياسي رييس جمهور بودند. البته اين را نيز بگويم كه طرح سوال از رييس جمهور يك فرصت است. آقاي روحاني مي‌تواند در مجلس نسبت به موضوعات توضيح دهد به شرط اينكه دوستان نخواهند طرح عدم كفايت سياسي رييس جمهور را دوباره مطرح كنند. دشمنان تمام تلاش خود را به كار گرفته‌اند تا بين اركان نظام اختلاف وشكاف ايجاد كنند. همه ما در يك كشتي هستيم و بايد براي اداره نظام بايد تلاش كنيم تا در دام دشمن نيفتيم. اين نوع دعواها با هر نيت وهدفي كه باشد بي شك به ضرر مجلس و دولت خواهد بود و بيشترين سود را دشمنان خواهند برد. آقاي واعظي در مجلس رفت وآمد زيادي دارد، مشكلي كه وجود دارد اين است كه آن‌ها فقط با هيات رييسه مجلس تعاملات برقرار كرده‌اند، درحالي كه هريك از نمايندگان پتانسيل مربوط به خودشان را دارند كه بايد نوع تعاملات بين دولت و نمايندگان به صورت مستقيم انجام گيرد و مساله ازطريق كميسيون‌هاي تخصصي پيگيري شود. هميشه فشارهاي بيروني باعث اتحاد بين مسئولان نظام مي شود و با توجه به تحريم‌ها ودوره جديد فشارها اميدوارم بين مسئولان همبستگي و اتحاد بيشتري به وجود بيايد. با حفظ استقلال وآزادي و با استفاده از دستاوردها نظام به ويژه سرمايه نيروي انساني مي‌توانيم مسائل و مشكلات را پشت سربگذاريم وهمچنين با صادرات غير نفتي، توليد داخلي وجلوي گيري از واردات مي توانيم تحولي در حوزه اقتصادي ايجاد كنيم.