فرصت سوزي در مبادلات تجاري با دنيا


گروه تجارت: رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: به دليل تحريم‌هاي اخير، مجدد دچار مشکلاتي در اقتصاد ايران شده ايم، در حاليکه اگر تحريم‌ها نبود، اقتصاد ما با اقتصاد دنيا بيشتر گره مي‌خورد؛ اما متاسفانه نتوانستيم با رشد و سرعت قبل، کار را ادامه دهيم.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري مهر، مسعود خوانساري در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران، گفت: پيروزي انقلاب اسلامي، دستاوردهاي مهمي‌براي کشور داشته که از جمله مهمترين آن، استقلال است.

  • رضايت از عملکرد اتاق

رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: مطابق با آخرين نظرسنجي انجام شده از سوي اتاق بازرگاني تهران، اگرچه نارضايتي از اقتصاد ايران وجود دارد و بسياري از مردم نسبت به مشکلات اقتصادي کشور، نااميد هستند، اما از فعاليت‌هاي اتاق بازرگاني تهران رضايت وجود دارد. خوانساري، با بيان اينکه در دوره کنوني، ۲۰ تشکل استاني در تهران تشکيل شده است، گفت: در بحث حمايت از تشکل‌ها تلاش شد تا به جاي توزيع پول، کمک‌هاي هدفمند صورت گيرد؛ به نحوي که بسياري از تشکل‌ها اکنون صاحب ساختمان شده و شرايط مناسب تري دارند. وي با اشاره به انتخابات پيش روي اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر کشور، افزود: هر چقدر مشارکت فعالان اقتصادي در اين انتخابات بيشتر باشد، قدرت اتاق بسيار بالاتر خواهد بود. البته به فعالان اقتصادي توصيه مي‌شود که با مشارکت خود، اتاق قوي ساخته و همبستگي و يکصدايي را رقم بزنند؛ اما هر چقدر به تشخص بخش خصوصي توجه شود، در به ثمر رساندن فعاليت‌هاي بخش خصوصي گام‌هاي موثرتري برخواهيم داشت.

  • اتاق؛ صداي بخش خصوصي

خوانساري گفت: به دليل تحريم‌هاي اخير، مجدد دچار مشکلاتي در اقتصاد ايران شده ايم، در حاليکه اگر تحريم‌ها نبود، اقتصاد ما با اقتصاد دنيا بيشتر گره مي‌خورد؛ اما متاسفانه نتوانستيم با رشد و سرعت قبل، کار را ادامه دهيم، پس معتقديم که در ۴ سال اخير، اتاق بازرگاني توانست به بخش خصوصي شخصيت دهد و صداي فعالان اقتصادي باشد. وي تصريح کرد: در اين مقطع زماني نيز، اگر اتاق بازرگاني همصدايي و همدلي را تجربه کند، مي‌توان بسياري از مطالبات بخش خصوصي از دولت را به سرانجام رساند.

خوانساري در ادامه با اشاره به دستاوردهاي اتاق بازرگاني هشتم گفت: مهمترين دستاورد اتاق بازرگاني در اين دوره، هيات نمايندگان متفاوت است؛ به اين معنا که اين دوره از هيات نمايندگان يکي از بهترين دوره‌هايي بود که هماهنگي و همصدايي در آن به چشم مي‌خورد؛ به نحوي که اگر قرار باشد بخش خصوصي موفق باشد، بايد اتاق‌هاي قوي داشت که به عنوان اتاق فکر اقتصاد کشور نقش آفريني کنند.

  • حضور مؤثر درتصميم گيري‌ها

وي اظهار داشت: در طول ۴ سال اخير، تلاش زيادي در اتاق صورت گرفت تا بتوان از دو زاويه ارتباط بيشتر با اعضا و مطالبه گري از حاکميت، بتوانيم حضور موثر در تصميم گيري‌ها داشته باشيم. اين در حالي است که در ابتداي فعاليت اين دوره از هيات نمايندگان، بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني تصور مي‌کردند که اتاق بازرگاني، بخشي از بدنه دولت است؛ اما اين تصور اکنون تغيير يافته است.

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به حضور مسئولان تراز اول کشور در جلسات هيات نمايندگان گفت: اين حضور که در بالاترين سطح هيات دولت صورت گرفته، توانسته بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها داشته باشد، ضمن اينکه در کنار آن، تهيه گزارش‌هاي کارشناسي براي تصميم سازي، راه اندازي نهضت ترجمه با ترجمه بيش از ۲۰ عنوان کتاب بين المللي و بازطراحي سايت اتاق بازرگاني تهران به منظور اطلاع‌رساني بيشتر از جمله اقداماتي بوده که در دوره هشتم اتاق بازرگاني تهران به ثمر رسيده است.

  • تحريم و بي تدبيري‌ها

وي اظهار داشت: اگر بحث تحريم‌ها و بي تدبيري‌هاي دولت در اقتصاد کشور نبود، به طور قطع برد اتاق بازرگاني تهران نيز بيش از قبل بود، چراکه برنامه ما اين بود که تعداد اعضا را در طول ۴ سال به بيست هزار عضو برسانيم، اما اکنون به ۱۸ هزار عضو رسيده‌ايم که البته بيشتر به خاطر وجود مشکلات اقتصادي بود که در سال جاري تشديد شد. خوانساري گفت: هدف اين بود که صداي اتاق و بخش خصوصي را به جامعه برسانيم که فکر مي‌کنم اين صدا به درستي و نيکنامي‌به گوش مي‌رسد، به نحوي که رهبر معظم انقلاب اسلامي‌نيز براي اولين بار در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي‌از اتاق بازرگاني نام برده و تاکيد کردند که همه تصميم گيران و تصميم سازان، صداي بخش خصوصي را بشنوند، اين نشان مي‌دهد که سخنان هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، شنيده شده است.