تکریم شخصیت‌ها در زمان حیات

یکی از اقدامات شورای شهر پنجم قدر دانی از مفاخر، مشاهیر، هنرمندان و پیشکسوتان کشور است که با نام گذاری میادین، معابر و خیابان‌ها‌ نام آن‌ها‌ را جاودانه کرده و با این کار به نوعی از این افراد به عنوان شخصیت‌ها‌ی برجسته‌ای که فرهنگ، هنر و تاریخ کشور به آنها گره‌خورده است، قدردانی می‌کند؛ زیرا نام و یاد این افراد همیشه در خاطرات مردم این سرزمین باقی خواهد ماند. در همین راستا شورای شهر به پیشنهاد انجمن شعرای ایران معابر زیادی را به نام شعرای بزرگ کشورمان نام گذاری کرده و همین طور به منظور قدردانی از پدران سینمای ایران که 5 نفر از برجسته ترین هنرمندان سینمای کشورمان هستند و متاسفانه برخی از آن‌ها‌ از دنیا رفته اند نیز خیابان‌ها‌یی به نام آن‌ها‌ نامگذاری شده است.
به همین منظور نیز خیابانی هم به نام محمدرضا شجریان، پدر آواز ایران نام گذاری شد. آقای شجریان شخصیت بسیار برجسته و تاثیرگذار در موسیقی کشورمان هستند؛ او جزو نادر شخصیت‌ها‌ی بزرگ کشورمان به شمار می‌آید که همه ایرانیان در چندین نسل با یاد و آواز او خاطره دارند و به ایشان افتخار می‌کنند و همیشه قدردان او هستند و برای سلامتی‌اش دعا می‌کنند تا بار دیگر بتوانیم از صدای زیبا و صوت قشنگ ایشان لذت ببریم. همه کسانی که اهل ادب و فرهنگ و هنر ایرانی هستند آقای شجریان را دوست دارند و از این کار شورای شهر پنجم استقبال کردند چرا که در فرهنگ ما ایرانیان، پاسداشت و قدردانی از از اهالی فرهنگ و هنر و تمام افرادی که در تاریخ کشورمان نقش داشته اند، وجود دارد و این موضوع در آموزه‌ها‌ی دینی و اخلاقی ما نیز تاکید شده است. ما باید این فرهنگ خوب قدردانی و تکریم را ارج بنهیم و در زمان حیات شخصیت‌ها‌ی برجسته کشورمان از آن‌ها‌ تشکر و حمایت کنیم. باید این فرهنگ ترویج پیدا کند و همه از آن استقبال کنند و جایی برای اعتراض در این باره وجود ندارد.