مذاکره با احتیاط و بند به بند

‏درباره انتخاب مارک ویلموتس به‌عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چه نظری دارید؟ این پرسش ایران ورزشی در توییتر بود. پرسشی که می‌تواند نگاه شما را به انتخابی سخت برای فوتبال ایران با ما در میان بگذارد. پاسخ‌ها را مرور کنیم: در توییتر ایران ورزشی که بیش از هزار نفر در نظرسنجی شرکت داشتند تا ساعات پایانی کار تحریریه ۱۴ درصد به گزینه مناسب است رای دادید و ۲۸ درصد به گزینه مناسب نیست. گزینه هنوز برای قضاوت زود است ۵۸ درصد آرای شما را به دست آورد.