۱۴ متهم ارزی برای رد گم کردن به یورو «یونجه» می‌گفتند!

به گزارش خبرگزاری میزان، با توجه به ارجاع پرونده از زاهدان به شعبه تهران، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار گرفت و در تشریح کیفرخواست متهمان گفت:
1-«حمیدرضا رنود» به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو با وصف سردستگی و از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل و سردستگی کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌های کشور با استفاده از اسناد مجعول جهت ثبت سفارش کالا و جهت اخذ حواله ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان، معاونت در جعل اسناد تجاری و پرفرم‌های تجاری با در اختیار گذاشتن مهر شرکت‌های مربوطه و استفاده از مهر شرکت‌ها جهت اخذ حواله ارزی متهم است.
2- متهم «سید علی وزیری» به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به نحو سازمان‌یافته و با وصف سردستگی و مجرمانه و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مبلغ ۳۴ میلیارد ناشی از جرم، جعل پرفرم‌های تجاری و جعل اسناد رسمی که تقریبا ۲۴ سند رسمی توسط وی جعل شده که یا شماره پلاک‌ها را جعل کرد و یا نام و نام خانوادگی را تغییر می‌داده است و از این اسناد مجعول استفاده می‌کرده متهم است و همچنین اتهام دیگر وی شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با توجه به دستگیری متهم منجر به صدور حواله ارزی نشده است.
3- «حمیدرضا انصاریان» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون یورو از طریق کارسازی شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان که بابت کارسازی دریافت نموده و مبلغ ۵ میلیارد ریال از آقای وزیری و فرجی دریافت نموده، متهم است و جعل یارانه‌ای و جعل امضا هم از دیگر اتهامات متهم است.

4- «شهرام فرجی» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وجوه جرم برای متهمان رنود و وزیری با واسطه‌گری در جهت ارتباط‌گیری با شبکه‌های بانکی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه‌های بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو ارز از کشور شده، معاونت در جعل اسناد تجاری و جعل پرفرم‌ها، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به «فرشاد بارکزایی» مدیر بانک توسعه تعاون در سیستان و بلوچستان، شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای که با توجه به دستگیری متهم موفق نشد و جعل در اسناد تجاری که متهم امضای خود را به جای امضای مدیران شرکت‌های صوری جعل می‌کرد.
5- «علیرضا بهزادیان» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، بانک توسعه تعاون و بانک دی در تهران از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از کشور شده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جعل پیش‌فاکتور‌های تجاری که به دستور متهان رنود و وزیری انجام می‌شده است.
6- «مسعود نوری» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مباشرت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، پرداخت رشوه به مدیران بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور شده است. معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار، استفاده از سند مجعول و فاکتور‌های جعلی جهت اخذ حواله ارزی که امیر سیدیان ثبت می‌کرده، پرداخت رشوه به مدیر بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان بدین شرح که ۵ سکه تمام بهار آزادی را در یک سررسید گذاشته و به وی داده که وی پس از متوجه شدن محتویات آن به متهم عودت می‌دهد.
7- «محمودرضا سلیمان‌زاده» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با دلالی و واسطه‌گری و از طریق اخذ حوالجات که پدر متهم مدیر امور ملل بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان بوده است. مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور که منجر به خروج ۲۲ میلیون یورو ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع که یکی از افرادی که به متهم وجه پرداخت کرده آقای «نوید پیروز» است که در دادگستری اصفهان پرونده دارد و در پرونده «درمنی» جزو متهمین بود که اکنون متواری و در فرانسه است و پرداخت رشوه به مدیر بانکی در چابهار از جمله اتهامات متهم است.
8- «محمد قدسی» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، مشارکت در قاچاق ارز که منجر به خروج ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۹۰ دلار ارز از کشور شده که متهم از طریق فردی به نام عبدالله چینی می‌کرده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، شروع به کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور با جعل پرفرم‌ها که با عنایت به دستگیری متهم متوقف شده است.
9- «فریبرز عزت آبادی» به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته با مراجعه به بانک‌های عامل و خرید شرکت‌های صوری که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار ارز از کشور شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال
متهم است.
10- «داوود توسلی» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال متهم است.
11- «امیر سعیدیان» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه و استفاده از سند مجعول در سامانه جامع تجارت، معاونت در قاچاق ارز از طریق تحصیل وقوع جرم و سازمان‌یافته که منجر به خروج ۲۱ میلیون یورو ارز از کشور شد و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و جعل اسناد تجاری و پیش فاکتور‌های ارائه شده متهم است.
12- «آرش شیرآقایی» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز متهم است که لازم به توضیح است متهم همراه یکی دو نفر دیگر از متهمان اگر به رستوران یا کافه‌ای می‌رفتند و اگر در آنجا کارگر یا گارسونی را می‌دیدند می‌گفتند که عجب جوان خوش‌تیپی و چقدر حقوق می‌گیری که فرد در پاسخ برای مثال می‌گفته ۹۰۰ هزار تومان که در ادامه متهمان از وی می‌خواستند که در شرکت آنها کار کند و در ازای آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به وی خواهند داد. در ادامه شرکت‌های صوری را به نام وی ثبت و با نام وی دسته چک می‌گرفتند و سفید امضا می‌کردند و در محضر نیز امضا می‌گرفتند تا فرد موردنظر نتواند اقدامی انجام دهد. مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته و تحصیل وقوع جرم که منجر به خروج ۲۲ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۲۱ دلار ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال هم از دیگر اتهامات متهمان است.
13- «مصطفی سلیمی» متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به فرشاد بارکزایی مدیر بانک توسعه تعاون و خرید سنسور خودرو برای وی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال.
14- «فرشاد بارکزایی» به عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون چابهار متهم است به اخذ رشوه که دو میلیارد ریال از آقای فرجی دریافت نموده که در ادامه ۶۸۰ میلیون ریال آن را به حساب کارمند آقای فرجی منتقل کرده یک دستگاه خودروی ساندرو نیز از آقای فرجی دریافت نموده و از آقای سلیمان‌زاده ۳۵۰ میلیون ریال دریافت نموده است.
 دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان پس از پایان قرائت کیفرخواست، گفت: متهمان با پیش فاکتور‌های جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متاسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است.
موحدی ‌راد افزود: درخصوص اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی، عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند.
به گفته وی، از ۱۴ متهم ارزی این پرونده یک متهم برای استان سیستان و بلوچستان بوده است و ۱۳ متهم دیگر با همکاری رئیس بانکی در استان سیستان و بلوچستان با ارائه اسناد و مدارک جعلی و تقلبی وجوهی را دریافت کرده بودند که دستگاه قضایی این استان به موضوع ورود کرد و برای این متهمان که از سایر شهرستان‌ها و در بانک‌های مختلف در سطح کشور عملیات متقلبانه را انجام و میلیون‌ها یورو از آن بانک‌ها دریافت کرده بودند، حکم جلب صادر شد.
«یونجه» اسم رمز متهمان!
همچنین به گزارش تسنیم، دادستان زاهدان در ادامه توضیحاتش گفت: نامبردگان به‌جای استفاده از کلمه یورو از یونجه و به‌جای استفاده از کلمه ارز از گندمان استفاده می‌کردند.
جلسه بعدی ساعت ۱۴ امروز با قرائت ادامه کیفرخواست برگزار خواهد شد.