نصب ابرسازه ۲۴۰۰ تنی فاز 14B پارس جنوبی

به گزارش تسنیم، صبح روز شنبه عملیات انتقال سکوی 14B  که سومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی است، از روی بارج انتقال‌دهنده به روی جکت آغاز شد و پس از چهار ساعت و نیم عملیات دقیق مهندسی بر روی آب، این ابرسازه 2400 تنی در محل نصب خود قرار گرفت.
از روز شنبه به مدت حدود یک ماه تا 45 روز زمان به منظور انجام عملیات هوک‌آپ، تکمیل عملیات نصب و پیش ‌راه‌اندازی نیاز است و پیش‌بینی می‌شود این سکو با شروع پاییز امسال به تولید گاز برسد.
با بهره‌برداری از سکوی14 B به میزان حدود 14 میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت گاز غنی از مخزن پارس جنوبی افزوده می‌شود و برداشت گاز از پروژه فاز 14 به حدود 42 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد.