منبرهای محرم جای «سیاسی‌بازی» نیست

 
 
 
 
ماه محرم بهترين فرصت براي بهره گيري از ظرفيت منبر و خطابه براي تبيين و بازگويي صحيح فلسفه قيام عاشورا است. منبرها و خطبه‌ها اما گاهي به مرزهاي سياست هم نزديک مي‌شوند. براي همين هم ذکر چند نکته ضرورت مي‌يابد. در اين ماه هر منبر و هر تريبوني بايد با خط و مسير قيام عاشورا تنظيم شود، مبادا که غفلت کرده و بحث‌هاي سياسي و جناحي، منبرهاي محرم را از فلسفه خود دور کرده، آلوده کند و تفرقه افکن شوند. به‌هرحال جمعيت حاضر در هر جلسه و مراسم عزاداري، موافق و مخالف يک جريان سياسي هستند، اساسا حضور اين افراد در يک مراسم با نگاه سياسي شان تطبيق داده نشده است، آنها به عشق آقا و براي عزاداري اباعبدا...(ع) در مراسمات حضور پيدا مي‌کنند. اگر قرار باشد در اين منبرها بحث‌هاي جناحي و سياسي مطرح شود مردم شقه شقه خواهند شد. مراسم عزاداري امام حسين عليه السلام و ماه محرم را با ميزان و ترازوي اصولگرايي و اصلاح طلبي نبايد سنجيد، همه جريانات سياسي کشور شيفته و پيرو راه آقا امام حسين هستند.
ادامه صفحه11