قاصدک 24

ساخت 70 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی آغاز شد

حبیب‌ا... طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهرهای جدید گفت: براساس طرح اقدام ملی تولید مسکن که قرار است 400 هزار واحد مسکونی احداث شود، 200 هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.
وی افزود: بنابراین تاکنون برای 159 هزار واحد مسکونی جانمایی شده و هنوز برای 40 هزار واحد مسکونی به مرحله جانمایی نرسیده است. از 159 هزار واحد مسکونی نیز حدود 70 هزار واحد مسکونی مرحله ساخت آنها آغاز شده است، پس بخشی از آن به مرحله آماده‌سازی و بخشی هم به مرحله ساخت رسیده است. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: برنامه‌ریزی که برای تهران در طرح اقدام ملی تولید مسکن صورت گرفته است، اینگونه بوده است که در شهر جدید پردیس 19 هزار واحد، 26 هزار واحد در شهر پرند و در شهر جدید اندیشه 2500 واحد مسکونی در قالب این طرح احداث خواهد شد.
طاهرخانی اضافه کرد: در شهر جدید اندیشه، عملیات احداث این 2500 واحد شروع شده است، اما در شهر پردیس از 19 هزار واحد 10 هزار واحد شروع شده که بخش محدودی برای ساخت مسکن و آماده‌سازی است. از 26 هزار واحد شهر جدید پرند، مراحل آماده‌سازی و ساخت 12 هزار واحد مسکونی شروع شده است.
گفتنی است، اظهارات متفاوتی درخصوص این طرح دولت مطرح شده است. از طرفی برخی کارشناسان اعتقاد دارند این طرح موفق می‌شود، مانند مصطفی قلی خسروی، رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک که گفته بود: «با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت انجام داده و نرخ دلار در حال کاهش است و 400 هزار مسکن قرار است بر اساس طرح اقدام ملی احداث شود، قطعا می‌تواند در بازار مسکن و قیمت آن تاثیر بگذارد.»

از سوی دیگر، برخی منتقدان نیز سرانجام این طرح را چیزی جز شکست نمی‌دانند. مثلا چند روز پیش مجید کیان‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی
‌گفته بود: «اجرای طرح مسکن ملی کمکی به خانه دار شدن مردم نمی‌کند و احتمال احتکار خانه‌های ساخته شده از طرف انبوه سازان وجود دارد. بنابراین تولید این نوع مسکن کمک به تعدیل قیمت‌ها
نخواهد کرد.»