دلایل برکناری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با حکم وزير بهداشت تغيير کرد. دکتر جهانپور مديرکل روابط عمومي وزارت بهداشت درخصوص دلايل اين تغيير اظهار کرد: اين تغيير بنا بر صلاحديد و اختيار دکتر نمکي وزير بهداشت صورت گرفته است. وي تصريح کرد: دکتر زالي که سابقه و رزومه درخشاني در عرصه مديريتي و همچنين نظام سلامت کشور دارند، با دستور وزير بهداشت به عنوان سرپرست جديد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي منصوب شدند. به گفته وي، دکتر آقاجاني رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از دو سال پيش بر کرسي مديريت اين دانشگاه قرار داشت. مديرکل روابط عمومي وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دکتر زالي سرپرست جديد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در دهه 80 سابقه رياست بر اين دانشگاه را داشتند که علاوه بر آن معاونت وزير بهداشت و رئيس کل سازمان نظام پزشکي از جمله سوابق مديريتي و اجرايي اوست. با دستگيري يک دانشجوي قلابي در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، اين دانشگاه طي هفته‌هاي گذشته درگير چالش‌ها و مباحث جدي آموزشي و مديريتي بود.