اماکن ما فاقد قوانین بازدارنده است

 
 
 
 
با اينکه برخي معتقدند موضوع ورود خانم‌ها به استاديوم‌هاي ورزشي با فشار فيفا اتفاق افتاده اما در اساسنامه فيفا اصلا چنين مواردي وجود ندارد و در يکي از ماده‌هاي فيفا بحث تبعيض نژادي آمده و تبعيض جنسيتي وجود ندارد. يعني فيفا به دليل اينکه در داخل ايران حساسيت راجع به اين قضيه بروز کرد، درحقيقت خواست از اين موضوع بهره‌برداري کند. هر کشوري فرهنگ و شرايط خاص خودش را دارد. وقتي در اساسنامه فيفا چنين موضوعي وجود ندارد، چنين موضوعي هم نمي‌تواند سنديت داشته باشد. هرچند وقتي مصاحبه مسئولان فيفا را نگاه مي‌کنيم، با ظرافت بازي سياسي مي‌کنند و مي‌گويند اميدواريم ايران اين شرايط را فراهم کند که خانم‌ها در استاديوم‌هاي ورزشي حضور پيدا کنند. فضاي فرهنگي استاديوم‌هاي ما اين آمادگي را براي حضور خانم‌ها ندارد. نه اينکه بگويند حضور خانم‌ها حرام است اصلا کسي بحث حلال و حرامي حضور بانوان را ندارد بلکه بحث فرهنگي است. برخي مي‌گويند چطور در مسابقات واليبال يا بسکتبال خانم‌ها حضور پيدا مي‌کنند و اتفاقي هم نمي‌افتد. ولي کسي نيست که بگويد در سالن واليبال تعداد تماشاگران محدود و قابل مديريت است اما در استاديومي که هشتاد هزار تا صدهزار تماشاچي دارد، کنترل سخت خواهد بود. لذا بايد بسترهاي فرهنگي و راهکارهاي منطقي براي حضور احتمالي خانم‌ها را فراهم کنيم. آقاي صالحي اميري هم در يکي از مصاحبه‌هاي خود از احترام به نظر مراجع گفته است، ايشان به عنوان رئيس کميته المپيک به اين قضيه واقف است. تا زماني که ناهنجاري در محيط‌هاي ورزشي وجود دارد، حضور خانم‌ها با چالش مواجه است. در شرايط فعلي حتي خانواده‌ها، فرزندانشان را نمي‌توانند به استاديوم‌هاي فوتبال ببرند به دليل اينکه شاهد الفاظ رکيک و اتفاقات ناخوشايندي هستيم. چگونه مي‌توانيم بانوان را به چنين محيط‌هايي ببريم و ادعا داشته باشيم که مي‌تواند کاهش ناهنجاري داشته باشد؟ بايد گلايه‌ از وزارت ورزش چه گذشته چه حال و نمايندگان مجلس و دولت داشته باشيم که چرا براي استاديوم‌هاي ورزشي قانوني نداريم تا تماشاگر بداند چنانچه مرتکب ناهنجاري و رفتارهاي ضدفرهنگي شد، مورد مجازات قرار مي‌گيرد مشروط بر اينکه برخوردها سليقه‌اي نباشد. پس زماني بانوان ما مي‌توانند با خيال راحت در استاديوم ورزشي حضور يابند که استاديوم‌هاي ما داراي قوانين باشد. اين قوانين هم براي بانوان و هم براي آقايان بايد باشد و تنها براي آقايان نيست. شايد يک خانم هنجارشکن هم احيانا پيدا شود. او هم بايد بداند که قوانين اجازه هنجارشکني نه به مرد و نه به زن مي‌دهد و تا زماني که اين اتفاق نيفتد مطمئنا راه به جايي نخواهيم برد. ضمن اينکه مقصر بازگشايي سايت و فروش بليت‌ها ظرف کمترين زمان فدراسيون فوتبال نيست. قطعا سهميه‌اي را با يک تفاهمي در مجموعه فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش ابتداي قضايا در نظر گرفته‌اند. نمي‌شود که يکباره نصف استاديوم‌ها را براي خانم‌ها بگذارند و يک چالش بزرگ ايجاد شود. براي ورود به اين قضيه گفته‌اند که اولين بازي ملي با اين شرايط باشد. البته بازي‌هاي ملي متفاوت از بازي‌هاي باشگاهي است. در بازي‌هاي ملي هميشه زن و مرد فوتبال ملي را تشويق مي‌کنند ولي در مسابقات باشگاهي دو تيم رقيب دارند بازي مي‌کنند و به احتمال فراوان ناهنجاري‌هايي که بدان اشاره کردم، محقق مي‌شود.