آیا غرب ایران را درباره بمب اتمی باور کرده است؟!

رهبر انقلاب دیروز تأکید مجدد کردند که «ایران با آنکه می‌توانست بمب اتم بسازد، اما در این راه قدم برنداشت.» در مقابل روزی نیست که یکی از سران غرب نگوید که «ایران نباید به بمب اتم دست یابد» یا «ما اجازه نمی‌دهیم که ایران به بمب اتم برسد.»
این وضعیت پرسشی را به میان می‌آورد که آیا غرب درعالم واقع خود باور نکرده است که ایران هرگز سراغ بمب اتم نمی‌رود یا اینکه باورکرده است و تکرار متهم کردن ایران به تلاش برای رسیدن به بمب، صرفاً یک تاکتیک سیاسی است.
پرسش و نکته دیگری هم مطرح می‌شود. اینکه آیا غرب حتی اگر باور کند که ایران با «رهبری فعلی» و در «شرایط فعلی» سراغ بمب اتم نمی‌رود، نگران آینده نیست و آیا غربی‌ها فرض نمی‌کنند که براساس فقه پویای اسلامی، ممکن است در آینده حتی نزدیک، نظر رهبری و نظام درباره داشتن و به کار بردن بمب اتم تغییر کند و یا رهبر بعدی به اجتهاد خود داشتن بمب اتم را ضروری و لازم و مصداق «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» بداند.
حتی ممکن است این فکر در ذهن رهبران غربی آمدوشد کند که اگر علاوه بر پاکستان، برخی حاشیه‌نشین‌های خلیج فارس هم به سوی بمب اتم بروند و ترکیه نیز که از همین حالا حرف از «بمب اتم برای همه یا هیچ کس» می‌زند، به بمب اتم برسد، در آن صورت ایران که از شمال تا جنوب و شرق و غرب در محاصره صاحبان بمب اتم و تهدید‌های آنان قرار می‌گیرد، آیا بازهم به موشک‌های خود و به همین راهبرد نظامی و سیاسی فعلی و قرار رهبری معظم خود وفادار می‌ماند یا در آن صورت داستان تغییر می‌کند و رهبری ایران بر اساس اقتضای زمانه فتوا خواهد داد.
برخی نظریه‌پردازان هم اساساً معتقدند هیچ سلاحی صلح‌آمیزتر از بمب اتم نیست، زیرا هیچ چیز مانند سلاح اتمی تاکنون با قدرت بازدارندگی خود مانع از بروز دوباره جنگ‌های بزرگ بین‌المللی نشده است و اگر ایران حتی برای جنگ و نابودی دیگران راضی به بمب اتم نیست و آن را حرام می‌داند، شاید روزی صرفاً برای بازدارندگی به سراغ بمب اتم برود.
مجموعه این پرسش‌ها و مسئله‌ها را می‌توان در سه بخش خلاصه کرد: ۱-آیا غرب باور کرده است که ایران به سراغ بمب نمی‌رود؟ ۲- آیا ممکن است ایران روزی تصمیم خود را درباره حرام بودن بمب اتم تغییر دهد؟ و ۳-آیا ایران برای روزی که با بمب اتم تهدید شود، فکری کرده است؟
برای پاسخ به پرسش اول و اینکه بدانیم غرب باور دارد ایران به بمب فکر نمی‌کند، هیچ چیزی رساتر از تکرار اتهام اتمی غرب به ایران نیست! آن‌ها چیزی را که باور دارند، هیچ‌گاه به زبان نمی‌آورند بلکه چیزی را که بتوانند از آن منافعی را دنبال کنند، تکرار می‌کنند، فلذا همین تکرار بی‌امان «ایران دنبال بمب است»، بهترین نشانه برای آن است که از این حربه به عنوان یک تاکتیک استفاده می‌کند، نه یک راهبرد و باور قطعی و در واقع غرب باور کرده است که ایران دنبال ساخت بمب اتم نیست، اما اقرار به آن را خلاف زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی خود می‌داند و بنابراین زیرکانه آن را پنهان نگه می‌دارد و بلکه خلاف آن را ترویج می‌کند.
پرسش دوم نیز با یک فرض غلط آغاز شده است. پویایی فقه شیعه به معنای آن نیست که در هر «دامنه» و «زمینه»‌ای بتوان حرام قطعی را حلال یا حلال قطعی را حرام کرد. اگر اکل میته در شرایط ناچار مجاز می‌شود یا برخی احکام و فتاوا در زمینه‌های جدید قابلیت تجدیدنظر دارند، مسئله بمب اتم و کشتار یکباره میلیون‌ها انسان در هیچ دامنه و زمینه‌ای قابل تجدیدنظر نیست و از همین رو رهبری انقلاب می‌گوید ما قاطعانه دنبال بمب نرفتیم.
اما اینجا پرسش سوم مطرح می‌شود که با فرض قبول دو پاسخ فوق، ایران برای روزی که با بمب اتم تهدید شود، چه فکری کرده است؟! به این پرسش به ظاهر دشوار دو پاسخ فنی و ایدئولوژیک می‌توان داد. پاسخ فنی آن است که جهان در مسیری که پیش رو دارد، هم به لحاظ تکنولوژیک و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی، بازدارندگی‌های قوی‌تر از بمب اتم خواهد داشت و همچنان‌که ایران بدون بمب اتم در ۴۰ سال اخیر توانسته است در مقابل آن‌هایی که بمب اتم دارند، بازدارندگی و پیشروندگی داشته باشد و برعکس دارندگان بمب اتم نتوانسته‌اند مقابل ایران از بازدارندگی بمب اتم استفاده کنند، اوضاع از این پس نیز بهتر از گذشته پیش خواهد رفت و به همین خاطر است که رهبری می‌گوید ما شجاعانه به سراغ ساخت بمب نرفتیم، یعنی واهمه‌ای از عواقب تصمیم اخلاقی و دینی خود نداریم.
پاسخ ایدئولوژیک هم آن است که ما آنچه را حرام تشخیص می‌دهیم، به کار نمی‌گیریم و در باور‌ها و اعتقادات دینی خود اصل را بر مقابله به مثل با دشمن یا تقلید از دشمن قرار نمی‌دهیم.
غرب اکنون باور کرده است که ایران در فکر بمب نیست و مهم‌تر اینکه باور کرده است که ایران بدون بمب هم قوی است! آنچه را که غرب عمیقاً باور دارد و بر زبان نمی‌آورد حرف دیگری است: «ما عمیقاً نگرانیم که ایران با فرهنگ ایرانی و اسلامی و با روشی غیر از روش غرب که یکی از آن‌ها همین حرام دانستن بمب اتم است، بتواند روزی به قدرتمند‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور دنیا تبدیل شود.»