نظــــــــر مـــــردم

 اخراج گسترده نیروهای سروش سیما/ یک شهروند: شرکت سروش سیما بی‌دلیل حدود 500 نفر از نیروهایش را اخراج کرده است که این موضوع رسانه‌ای هم نشد. مدت 12 سال و نیم سابقه کار داشتم که هیچ رسانه‌ای واکنشی نشان نداد. چون زیرنظر صدا و سیما بودیم. در این مدت هیچ سنواتی به ما پرداخت نشد. از شما درخواست رسانه‌ای شدن این موضوع را داریم.
  گروه تشویقی دبیران آموزش و پرورش/ خانم سیف: ما جزو خانواده شهدا هستیم که همسر و فرزندم شهید شده‌اند. قرار بود گروه تشویقی به ما تعلق گیرد اما تا الآن تعلق نگرفته است.
 وضعیت خیابان 24 متری شهرری/ مهدی انوری: موزاییک‌های خیابان 24 متری لق شده و وقتی که باران می‌بارد لجن زیر آن جمع می‌شود و لباس و کفش هایمان کثیف می‌شود. به شهرداری که مراجعه می‌کنیم در پاسخ می‌گویند که هزینه‌اش بالاست و ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. مگر ما عوارض شهرداری پرداخت نمی‌کنیم. اگر این اتفاق در مناطق بالای تهران رخ می‌داد همین پاسخ را می‌دادند؟