در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور؛ گزارش رصد پیشرفت علم و فناوری در کشور بررسی شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن اعضا، گزارش رصد پیشرفت علم و فناوری در کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این جلسه، گزارش جامع و کاملی که از نظرات روسای دانشگاه‌های بزرگ کشور در جلسات متعدد با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و اموزش پزشکی، معاون علم و فناوری رئیس‌جمهور و روسای کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود، ارائه و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.
سوال اصلی مطرح شده درگزارش این بود که گره‌های اصلی رابطه دانشگاه، صنعت و جامعه چیست و ما چطور می‌توانیم بهره‌برداری بهتری از دانشگاه در رفع مشکلات بخشهای مختلف کشور داشته باشیم.
ادامه بررسی موضوع رصد پیشرفت علم و فناوری در کشور به جلسه آتی شورا موکول شد.