مجلس فراگير مجلس اول بود

 
آرمان ملي: رئيس‌جمهوري با تاکيد بر ضرورت هوشياري نسبت به برگزاري انتخابات مجلس در ماه‌هاي آينده به عنوان يک حرکت بزرگ سياسي در کشور، گفت: بايد بگذاريم همه جناح‌ها، احساس پيروزي کنند؛ بايد به همه فرصت دهيم تا در اين اجتماع شرکت کنند. حجت‌الاسلام حسن روحاني با اشاره به اينکه بهترين مجلس در طول تاريخ انقلاب اسلامي مجلس اول بود، اظهار داشت: در آن مجلس، نظارت به اين شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اين همه دفاتر نظارتي وجود نداشت و همه از جناح‌هاي مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتي منافقين هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنين گروه‌هايي مانند دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت نام کردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود. ايرنا نوشت؛ رئيس‌جمهور اظهار داشت: نبايد اينقدر سختگيري کرده و فشار بياوريم و فکر کنيم هر چه اين فيلتر را تنگ‌تر کنيم، نتيجه مثبت‌تري خواهد داشت. مردم خودشان خوب مي‌فهمند و بهترين‌ها را انتخاب مي‌کنند. به‌ويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي که عمدتاً محلي بوده و مردم کانديداها را بهتر مي‌شناسند و انتخاب مي‌کنند. رئيس‌جمهور اظهار اميدواري کرد در انتخابات آينده همه به نشاط سياسي رسيده و با برگزاري انتخابات خوب بار ديگر آمريکا و دشمنان ملت ايران را شکست حتمي بدهيم. روحاني همچنين در بخش ديگري گفت: همه آمار و شرايط نشان مي‌دهد، مسيري که ملت، نظام، رهبري، نيروهاي مسلح و همه جناح‌ها انتخاب کرده‌اند، درست است و بايد با وحدت، اتحاد و يکپارچگي اين مسير را ادامه دهيم. رئيس‌جمهوري افزود: ملت بزرگ ايران با مقاومت، نشاط، کار و تلاش و فداکاري حداکثري توانستند تحريم حداکثري و تروريسم اقتصادي را شکست دهند. مردم ايران در اين يکسال و نيم گذشته کمر دولت آمريکا را شکستند و هيچ ترديدي وجود ندارد که امروز قدرت ايران از هر زمان ديگر بيشتر است. روحاني با اشاره به اينکه دوست و دشمن به قدرت، صبر و ايستادگي مردم ايران اعتراف مي‌کنند، خاطرنشان کرد: دنيا در برابر اين ايستادگي ملت ايران، دچار اعجاب است؛ 83 ميليون نفر مردم ايران دست به دست هم دادند و در برابر قدرت‌ها به‌ويژه آمريکا و صهيونيسم ايستادگي کردند و امروز بهترين امنيت، شرايط و روحيه در کشور وجود دارد. رئيس‌جمهور افزود: البته مردم از لحاظ اقتصادي دچار مشکلاتي هستند که همه بايد دست به دست هم داده و در راستاي کاستن از مشکلات مردم تلاش کنيم. روحاني با بيان اينکه امروز همه آمار و ارقام و علامت‌ها نشان مي‌دهد که مردم حتي در مشکلات اقتصادي هم قادر به حل مسائل و کاهش مشکلات هستند، گفت: اينکه بانک مرکزي اعلام مي‌کند، توليد صنايع بورسي که نيمي از صنايع کشور را تشکيل مي‌دهد در شهريور ماه 2/1 درصد رشد مثبت داشته است، موضوعي بسيار مهم و به معناي آن است که فشار حداکثري درهم شکسته است روحاني اظهار داشت: امروز در شرايطي قرار داريم که انبارها در بندرگاه‌ها پر بوده و اين تحرک و جنب و جوش بنادر و گمرکات کشور بزرگترين علامت شکست آمريکا در اين فشار بي‌رحمانه و غلط نسبت به ملت ايران است و امروز در شرايطي قرار داريم که مي‌توانيم در بخش اقتصادي گام‌هاي مثبتي را برداريم.
توافقات پشت پرده به نفع منطقه نخواهد بود
رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تحولات منطقه پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه هنوز در گوشه و کنار منطقه شعله‌هايي ديده مي‌شود که گاهي اين شعله در يمن و گاهي در نزديکي مديترانه و مرزهاي ترکيه و سوريه است. وي با بيان اينکه دولت ترکيه نسبت به مرزهاي جنوبي خود نگراني‌هايي دارد و حق آنهاست که اين نگراني‌شان برطرف شود، گفت: معتقديم بايد راه و شيوه درست در اين مسير انتخاب شود. روحاني تصريح کرد: شيوه‌اي که امروز انتخاب شده و توافقاتي که در پشت پرده صورت گرفته به نفع منطقه نخواهد بود و ما از کشور دوست و برادر خود ترکيه و دولت اين کشور مي‌خواهيم که در اينگونه امور دقت و حوصله بيشتري به خرج داده و در مسيري که انتخاب شده، تجديدنظر کند. وي تأکيد کرد: معتقديم اين راهي که انتخاب شده براي منطقه راهي مناسب و خير نيست چرا که امروز در شرايطي قرار داريم که بايد در منطقه آرامش برقرار بوده و آوارگان سوري، سريع‌تر به کشورشان بازگردند. دکتر روحاني با اشاره به ضرورت هوشياري نسبت به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ماه‌هاي آينده به عنوان يک حرکت بزرگ سياسي در کشور، گفت: همه آنهايي که مسئول اجرا و نظارت هستند، بايد کاري کنند که نشاط سياسي مردم افزايش پيدا کند.