انتخابات رقابتی از شدت فشارهای خارجی می‌کاهد

 
 
 
 
هر تحول،اصلاح و تغييري بايد از مجراي صندوق راي تحقق پيدا کند. فلذا همه جريانات بالاخص جريان اصلاحات به اهميت اين قضيه کاملا واقف‌اند که نبايد از اهميت و جايگاه انتخابات و صندوق راي کاسته و از جايگاهش کم شود. جريان اصلاحات چه با اقبال مردم و چه بدون اقبال مردم از کنار صندوق راي به اين سادگي نبايد رد شود. فقط بحثي در اين مقطع مطرح است که به نظر مي‌رسد بعضي از جريانات در کشور دنبال اين هستند که اثربخشي اين صندوق را محدود کنند و اين طبيعتا يک خطر بزرگي است. دنبال اين هستيم که شرايطي در کشور فراهم شود که نقطه اميد مردم محدود نباشد و امکان رقابت و تاثيرگذاري جدي و امکان اينکه ايجاد اميد از طريق صندوق راي براي مردم فراهم شود، وجود داشته باشد. جايي که کانديداهاي مشخص‌مان تاييد صلاحيت مي‌شوند و امکان رقابت داريم حضور پيدا خواهيم کرد و بايد هم حضور داشته باشيم ولي اگر جايي احساس کنيم امکان اينکه با همه ظرفيت ورود پيدا کنيم وجود ندارد، آنجاست که بايد تصميم مقطعي به صورت خاص گرفته شود. گروه‌هاي سياسي هم بايد با راهنمايي مردم صيانت از اثربخشي اينگونه تحولات سياسي را به جامعه آموزش دهند و امکان اينکه از اين طرق تحولات را دنبال کنيم، وجود داشته باشد. انتظار داريم که مسئولان هم توجه کنند اهميت اين کشور، رضايت مردم، تغييراتي که لازم است در کشور انجام شود، راهش اين است که مسير انتخابات هموار باشد تا همه سلايق بتوانند با همه توانشان شرکت کنند. اگر جز اين شود، ممکن است مسائل غيرمترقبه‌اي پديد آيد که هزينه‌اش هم براي مردم و هم براي کشور زياد خواهد بود. درست است که از ديماه 96 به اين طرف حوادث مشابهي نداشتيم ولي به اين معنا نيست که زمينه اين مسائل در کشور نيست. يک اتفاق به ظاهر ساده ممکن است گستره جدي پيدا کند. الان بعضي از فضلاي جريان اصولگرا هم بعضا به آن اشاره‌هايي مي‌کنند که راه امنيت ملي ما و راه تحول فقط با اعتماد مردم شکل مي‌گيرد. ياس مردم را افزايش خواهيم داد و طبيعتا جامعه آبستن اين خواهد شد که اتفاق کوچکي مسائل سنگين و بزرگي را براي کشور به‌وجود بياورد. انتخابات از جهات متعددي براي کشور ما يک امر حياتي است. مخصوصا در اين برهه از زمان. اگر همين انتخابات، انتخابات آزاد و رقابتي خوبي از آب درآيد، مطمئن باشيد که بخش عمده‌اي از فشارهاي آمريکايي‌ها محدود خواهد شد ولي اگر احساس کنند که فشارها نارضايتي مردم را بالا برده و نشاط مردم را کم کرده و تاثير خود را بر بدنه جامعه گذاشته، امکان افزايش فشارها هم وجود دارد. هم از نظر داخلي، هم از نظر بين‌المللي و هم از نظر پايداري کشور، مسأله انتخابات يک امر اساسي و بسيار مهم است. ما نمي‌توانيم به مردم دائم بگوييم چون در شرايط خاص هستيم و با بهانه‌هاي ديگر انتخاب مردم را محدود کنيم. مي‌بينيم که چهار، پنج ماه به انتخابات مانده ولي هيچ حس انتخاباتي را در جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب شاهد نيستيم که اگر به گذشته برگرديم شايد بي‌سابقه بوده است. اين علامت خطري است به اينکه اگر گرايش و نگاه مردم را به مسير خواسته‌هايشان در انتخابات به جاي ديگر بچرخانيم معلوم نيست که نتيجه و حاصلش براي کشور چه خواهد شد. طبيعتا مسئوليت برعهده کساني است که مانع مي‌شوند و مشکل درست مي‌کنند و مانع سر راه مي‌سازند. بالاخره اين راهي است که مي‌تواند بسياري از مشکلات کشور را محدود و کنترل و مديريت کند و بخش عمده‌اي از نارضايتي‌ها و خواسته‌هاي مردم از اين طريق جبران مي‌شود. فقط لازمه‌اش اين است که راه باز باشد تا مردم نمايندگان واقعي‌شان را انتخاب کنند.