نیوزویک به پیشواز رفت پنس یا پلوسی، جانشین ترامپ کیست؟

یک هفته نامه آمریکایی تصویر روی جلد خود را به گونه‌ای طراحی و منتشر کرده که گویا برکناری «دونالد ترامپ» از مقام ریاست جمهوری این کشور قطعی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نیوزویک تصویر روی جلد شماره این هفته خود را با تصویر بزرگی از «مایک پنس» معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، درحال ادای سوگند منتشر کرده است.
تیتر اصلی این شماره نیوزویک این جمله است: «چگونه از بحران جان سالم به در ببریم» و در زیر آن یعنی بر روی تصویر پنس نیز کله رئیس‌جمهور درج شده است.
در خط پائین در داخل پرانتز و البته با خطی ریزتر نوشته شده شاید نانسی پلوسی رئیس جمهوری بعدی باشد.
روند تحقیقات در خصوص استیضاح ترامپ ازسوی مجلس نمایندگان و با سرپرستی نانسی پلوسی آغاز شده و تاکنون افراد مختلفی برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان کنگره به کپیتال هیل احضار شده‌اند.