مدیرعامل شرکت راه آهن خبر داد: برنامه دولت برای اتصال ایستگاه‌های راه آهن در تهران به قطارشهری

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برنامه دولت برای اتصال ایستگاه‌های راه آهن در تهران به قطارشهری خبر داد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ایستگاه‌های شهری نباید تنها وظیفه ورود و خروج مسافر را داشته باشد بلکه می‌توانند خدمات متنوعی به شهر ارائه دهند.رسولی با اشاره به جلسه مشترک جمعه شب خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه اصلی دولت کاهش فاصله ایستگاه‌های راه آهن با مقصد نهایی مسافران است؛ بر این اساس تلاش داریم تا ایستگاه‌های راه آهن در شهرها به ایستگاههای مترو نزدیک شود.
وی افزود: بر مبنای این سیاست عملیات اتصال خطوط راه آهن و سکوهای مسافری به شبکه مترو انجام شده است و بزودی در ایستگاه جوانمرد قصاب در تهران افتتاحیه خواهیم داشت.ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب از جمله ایستگاه‌های متروی شهری است که شرکت راه آهن تصمیم دارد در مجاورت این مکان ایستگاه راه آهن افتتاح کند.
رسولی گفت: طرح اتصال ایستگاه‌های راه آهن به ایستگاه‌های شهری علاوه بر تهران در مشهد هم دنبال می‌شود و در جانمایی ایستگاه‌های راه آهن تصمیم داریم به پایانه‌های شهری نزدیک شویم. در صورتی که ایستگاه‌های راه‌آهن ساخته شده است توقع داریم که پایانه‌ها تجمیع شده و به ایستگاه‌ها نزدیک شوند.
مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه ایستگاه‌های قطار نباید تنها وظیفه ورود و خروج مسافر را داشته باشند، افزود: آنها باید خدمات متنوعی به شهر ارائه دهند به طوریکه تعامل ایستگاه‌های راه‌آهن با شهرها و توسعه هر چه بیشتر ایستگاه‌های راه‌آهن از جمله اهداف مهم هفتمین کنفرانس جهانی ایستگاه‌های آینده است که در تهران برگزار می‌شود.
وی بابیان اینکه این کنفرانس جهانی با همکاری اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها (UIC﴾ در روزهای 20 تا 22 آبان‌ماه امسال با شعار «ایستگاه‌های ریلی، رونق بخش زندگی شهری» در تهران تشکیل می‌شود، افزود:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درحالی این کنفرانس برای اولین بار در قاره آسیا و کشور ایران برگزار می‌شود که شش کنفرانس قبلی در شهرهای پاریس، رم، مسکو، مراکش، بروکسل و مادرید اسپانیا برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: در این کنفرانس جهانی 4 دانشگاه داخلی و خارجی و 70 شرکت‌کننده خارجی از 25 کشور که 14 کشور از این تعداد اروپایی هستند، حضور دارند و از 112 مقاله دریافتی 50 مقاله پذیرفته شده که 25 مقاله آن توسط محققان کشورهای دیگر تهیه شده است.
رسولی با اشاره به هشت محور این کنفرانس گفت: مدیریت و تامین مالی ایستگاه‌ها، قابلیت پایداری و بهره وری انرژی، جابه جایی، قابلیت دسترسی و به هم پیوستگی خطوط، خدمات و بازرگانی، تعامل میان ایستگاه‌ها، ایمنی و امنیت و فن آوری هوشمند محورهای اصلی این ایستگاه محسوب می‌شوند.
وی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نشست‌های متعدد دستاوردهای روز و دیدگاه‌های توسعه ایستگاه‌ها توسط اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها با حضور صاحب‌نظران بررسی می‌شود.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اتحادیه بین‌المللی راه آهن‌ها مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان علمی بین‌المللی در حوزه حمل و نقل ریلی است و 205 عضو از 95 کشور جهان دارد.