زلزله

امیر حسین ذاکری ‪-‬ دوستی امروز به طنز از قول سخنگوی دولت می‌گفت: از دل نگرونی دادن به خود بپرهیزید. آرامش تان را حفظ کنید. رسانه ‌ها هم سعی در آرام کردن مردم داشته باشند روی اعصاب نداشته مردم نروند. اگر زلزله‌ای آمده هول نکنید ما که زلزله ندیده نیستیم همانطور که موقع تحریم‌ها گفتیم ما که تحریم ندیده نیستیم هول نکنید. هر چند برخی هول کردند دور از جون سکته زدند برخی هول کردند ارز و سکه خریدند. ولی آرامش تان را حفظ کنید. بخاطر چند تا زلزله به هم نریزید. باید برای حفظ آرامش در مقابل زلزله شعار دهیم: " نلرزید نلرزید ما همه ثابت هستیم" یعنی لرزان نیستیم. البته انسان باید متحرک باشد ساکن نباشد اما لرزان هم نباشد. ما قبلا زلزله گرانی‌ها را هم دیدیم. من به آنها هم که روی گسل‌های زلزله خیز ساختمان‌سازی کردند می‌گویم آرامش‌تان را حفظ کنید مجوز ساخت روی گسل گرفتن‌اش کشک خالتونه! به خبرنگاران هم می‌گویم:می دانم اول صبحی
تا چشم باز کردید و خبرسایت‌ها را دیدید از زلزله غرب و آذربایجان کشور خواندید و ضدحال بدی به همه خورد اما آرامشتان را حفظ کنید زلزله علل طبیعی دارد و هیچ ربطی به صنف نجیب مسئولین ندارد البته از مردم خصوصا از رسانه‌ها و طنز نویس‌هایی که گفته بودند:"کی به ما خبر خوب می‌دهید"؟ با عرض پوزش عرض می‌کنم فعلا مقدور نیست. چه می‌شود کرد که طبیعت هم با ما سر ناسازگاری گذاشته انگار طبیعت هم با دولت روحانی نمی‌سازد. شنیدم یکی از مخالفین دولت تا شنیده زلزله آمده تیتر زده:" آقای روحانی تحویل بگیر، زلزله،خرابی، ویرانی!" البته شنیدم برخی هم به کنایه گفتند: همه جلوی موسسه ژئو فیزیک تجمع کنیم و شعار برعلیه زلزله بدهیم مثلا". زلزله، حیا کن این ملتو رها کن". اما ظریفی دیگر در شعری گفته است:
از مصائب ‌ها، گرانی‌ها همی لرزیده‌ام
از این خشم و هیاهوی زمین رنجیده‌ام
سر آشتی و صلح گویی ندارد این زمین
کزین قهرش که خیلی خیلی من ترسیده ام
چه بسیار که بارها من لرزیده‌ام
زبیگانه بسیار دید ه‌ام جور و جفا
ز مهر مقامات حال وافر دیده‌ام
دریغا، زقهر طبیعت ضد حال خورده ام!