القای نا ‌امیدی مردم از اصلاح طلبان درست نیست

 
انتخابات مجلس پيش رو از جهاتي بسيار سرنوشت ساز است چرا که از سويي متاثر از اتفاقات اخير و ناآرامي‌هاي هفته آخر آبان و از سوي ديگر محل رقابت جريان اصلاحات و اصولگرايان است. از اين رو هر دو جريان به‌دنبال حضور حداکثري با تمام توان هستند. هر چند که برخي معتقدند شرايط فعلي جامعه و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم باعث بروز نااميدي نسبت به آينده و به‌خصوص انتخابات شده است و براين مبنا شاهد حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي نخواهيم بود. بايد اذعان داشت، چنين رويکردي چندان صحيح به‌نظر نمي‌رسد. هرچند که مردم در شرايط سختي بسر مي‌برند، اما بارها اين شرايط را تجربه کرديم و نااميدي به مردم سرايت نکرده است. لذا پيش بيني مي‌شود که مردم بازهم مثل ادوار گذشته در انتخابات حاضر شوند. مردم با وجود همه پيچ و خم‌ها و مشکلات بازهم مي‌دانند که گزينه مطلوب براي خروج از شرايط فعلي انتخاب اصلاح‌طلبان است. از اين رو اينکه گفته شود مردم شرکت نمي‌کنند يا با توجه به وضعيت جامعه صلاح‌شان به شرکت در انتخابات نيست که سخنان باطل و بيهوده‌اي است. چرا که مردم کشور، نظام و انقلابشان را دوست دارند و نمي‌خواهند با بروز برخي مشکلات جامعه دچار از هم گسيختگي شوند. مردم به خوبي مي‌دانند که بالاخره مجلس يکي از ارکان نهادي است. از همين رو فرصت حضور در انتخابات و تعيين سرنوشت 4ساله قانونگذاري در کشور که به وسيله نمايندگان مردم انجام مي‌شود را از دست نمي‌دهند. از طرف ديگر جريان اصلاحات که همواره محوريت مطالبات مردم را بر عهده داشته تا حد امکان درصدد رفع مشکلات مردم و راهکارهايي براي خروج از شرايط فعلي جامعه ارائه داده است. حال اگر عوامل و مشکلاتي باعث بروز نارضايتي شده بايد مقصر آن را در جاي ديگري جستجو کرد. مگر همه اتفاقاتي که رخ داده و موجبات نارضايتي مردم را فراهم آورده تقصير اصلاح‌طلبان بوده که حالا مردم از اصلاح‌طلبان نااميد شوند؟ چنين رويکردهايي القائات خوبي نيست. هيچ کس منکر مشکلات پيش آمده نيست، اما بايد ديد سهم اصلاح‌طلبان در اين مشکلات چقدر بوده و به چه اندازه مي‌توانستند تاثيرگذار باشند که همه اينها قابل بحث است. معتقدم مردم بايد با قوت و قدرت بدون اين دغدغه‌‌ها در انتخابات مجلس شرکت کنند و شايسته‌ترين اشخاص را براي نمايندگي انتخاب کنند. البته ممکن است عده‌اي اتفاقات پيش آمده در کشور را به جريان اصلاحات نسبت دهند و اينگونه القا کنند که مردم از اصلاح‌طلبان بريده‌اند تا صرفا خودشان در انتخابات حاضر شوند و مردم به آنها راي دهند. اين سياست جريان مقابل است که مردم را در مقابل اصلاح‌طلبان قرار دهد، اما مردم اينگونه نيستند و بازهم در انتخابات نشان خواهند داد که حداقل در شهرهاي بزرگي مثل تهران اقبال عمومي به سمت و سوي کدام جريان سياسي است؟ اين اميد وجود دارد که اصلاح‌طلبان با عملکردهاي خود و بيان شفاف و صادقانه با مردم بازهم مورد حمايت جامعه قرار گيرند. هر چند که ممکن است اين حمايت به قاطعيت دوره گذشته در سال 94 نباشد، اما بازهم اصلاح‌طلبان پيروز انتخابات خواهند بود.