سرزمینی برای سرمایه‌گذاری

روح‌الله مهرجو‪-‬ انباشت سرمایه، قابلیت پیش بینی آینده در کوتاه مدت و بلند مدت، امنیت سرمایه و بسترهای سرمایه گذاری، احترام به اصل مالکیت و ... عباراتی هستند که اگر در کشورهای توسعه‌یافته به بررسی آنان بپردازیم خواهیم دید که اقتصادهای بزرگ چگونه با این مفاهیم برخورد می‌کنند و اقتصادهای ناموفق چه برخوردی با این موارد دارند.
بدون تردید پرداختن به این موارد در کشور ما نیز می‌تواند به برخی از سوال‌ها و چراهای ما پاسخ دهد، چرا اقتصاد ایران با وجود منابع متعدد خدادادی، نیروی انسانی بی‌بدیل هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد؟ اما طبیعتاً بررسی همه این ابعاد امری مهم و همه جانبه است بنابراین به دلیل اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر پس از گرانی بنزین در کشور رخ داد در این مقال به بررسی چند مورد از آن‌ها خواهیم پرداخت.
از زمانی که فضای مجازی عصر جدیدی را با پیدایش شبکه‌های اجتماعی به روی انسان گشود، فصلی نو در تجارت و کسب و کار نیز ظهور و بروز کرد. فضای مجازی بستری برای کاهش قیمت تمام شده و ایجاد شغل‌های جدیدی شد که یا در گذشته وجود نداشتند و یا امکان پیاده سازی آنان به دلیل هزینه‌های زیادی که در برداشت عملا توجیه اقتصادی نداشت و هرگز افراد به دنبال تحقق آن نبودند.
ادامه در صفحه11