کسانی که کمک معیشت نگرفتند

هادی ابوی‪-‬ پس از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین و پرداخت کمک هزینه معیشتی به 60 میلیون نفر برآورد ما این است که بسیاری از کارگران حداقل بگیر بسته حمایتی کمک معیشتی دولت را دریافت نکرده اند.
کارگران حداقل بگیر ، از اقشار ضعیف جامعه هستند که در این مقطع حساس فشار مالی زیادی را تحمل می کنند. در شرایطی که خط فقر 6 میلیون تومان تعریف می شود،
قطعا کارگران حداقل بگیر درآمدشان با هزینه‌هایشان فاصله معنی داری پیدا کرده است.
بنابراین درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد و باید به آنها کمک شود. ما توقعمان از دولت این است که در شرایط گرانی بنزین که قطعا هزینه‌های حمل ونقل کارگران نیز افزایش یافته به آنها کمک کند. ما از بسیاری از کارگران حداقل بگیری که می بینیم ومی پرسیم که آیا مشمول طرح پرداخت کمک معیشتی شده اند، پاسخشان منفی است. متاسفانه در بحث آماری ما در جامعه کارگری خلا داریم و نمی توانیم بگوییم دقیقا چه تعداد کارگر کار می کنند، چرا که بسیاری از کارگران بیمه نیستند و جمعیت بیمه بگیر آنها حدود 6 میلیون نفر است.
سوال ما از دولت آن است که این 60 میلیون نفری که به آنها کمک معیشتی شده ، دقیقا چه کسانی هستند وبه قول معروف اسم و رسم‌شان چیست؟ ما بررسی کردیم ودیدیم خیلی از کار گران مشمول این طرح نشدند وحتی عده کثیری از بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز کمکی دریافت ننموده‌اند.
کارگران یک چهارم حداقل زندگی را هم دریافت نمی کنند و بیشترین فشارها را از تورم موجود در جامعه تحمل می نمایند. ما از دولت خواهش می کنیم با توجه به فشار زیادی که روی کارگران است، آنالیز سبد معیشتی را در شورایعالی کاربرای آنها تعیین کنند. ما جزو شرکای اجتماعی در شورایعالی کار هستیم که در این شورا نماینده کارگر ، کارفرما و دولت حضور دارند تا دستمزدهای حداقلی کارگران را تعیین کنند. دولت باید در کنار دوشریک دیگر سهم خود را برای حداقل دستمزد کارگران در جلسات شورایعالی کار بپردازد .
در بحث تعیین دستمزدها متاسفانه واقعیات جامعه در نظر گرفته نمی شود. بنابراین بهتر است دولت برای بالا بردن قدرت خرید کارگران سبدهای معیشتی و یارانه ای به آنها پرداخت کند تا این قشر ضعیف زیر بار مشکلات مالی زندگی بیش از این قرار نگرفته و آسیب نبینند.