یارانه مطبوعات را پرداخت کنید

آفتاب یزد: پس از گذشت چندین فصل از عدم پرداخت یارانه مطبوعات و با توجه به گرانی‌های مضاعف در سال جدید که کار را برای مطبوعات سخت‌تر کرده بود، انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در خصوص تسریع در پرداخت یارانه‌ها به معاونت مطبوعاتی نامه نوشت که بشرح ذیل می‌آید:
همانطور که جنابعالی مستحضرید مطبوعات کشور به خصوص رسانه‌های بخش خصوصی سال سختی را از هر جهت از جمله گرانی، کمبود کاغذ، زینک، هزینه‌های چاپ، توزیع و... گذراندند. اما با وجود مشکلاتی که داشته و دارند، تلاش کرده‌اند رسالت مطبوعاتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند و اکنون شایسته است آن معاونت محترم خود بیش از این باعث در تنگنا قرار گرفتن مطبوعات نشود و یارانه‌ای را که حق آنان است و ماه‌هاست از سوی دولت تخصیص یافته است توزیع کند تا خدای ناکرده این اتفاق در زمانی انجام نشود که تخصیص و عدم تخصیص آن به رسانه‌ها
علی‌السویه شود.
امید است در اسرع وقت و طی روزهای آینده یارانه مطبوعات بنحو صحیح و شایسته
واریز شود.