دو واكنش متضاد در برابر بنزين

آيت‌ا... جنتي، 29 آبان 1398، 5 روز بعد از سهميه‌بندي بنزين در دولت روحاني در جلسه شوراي نگهبان گفت: جلب نظر مردم و اقناع آنها و حمايت نخبگان، مقدمه اجراي طرح افزايش قيمت بنزين بود که مغفول واقع شد. مسئولان مي‌بايست براي چنين جراحي مهمي از مدت‌ها پيش اذهان و افکار عمومي را آماده مي‌کردند و از فوايد چنين طرحي همچون واريز بسته حمايتي که براي خود مردم مفيد بود، سخن مي‌گفتند و درمقابل به مضرات ارزاني بنزين همچون قاچاق گسترده سوخت اشاره مي‌کردند که متأسفانه اين اقدام به خوبي صورت نگرفت. همه آن‌هايي که اعتراض کردند و به خيابان‌ها آمدند از اشرار نبودند و دغدغه‌هاي مردم بايد درک شود؛ اکنون هم گراني وجود دارد و اگر بخواهد اين طرح، فشار جديدي به اقشار ضعيف وارد کند، صحيح نيست. خبرآنلاين نوشت؛ مروري بر مواضع پيشين دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان رهبري، حکايت از آن دارد که او واکنش متفاوتي به سهميه‌بندي بنزين در دولت احمدي‌نژاد داشته است. آيت‌ا... جنتي، 8 تير 1386، 3روز بعد از سهميه‌بندي بنزين در دولت احمدي‌نژاد در نماز جمعه تهران در واکنش به اين طرح گفت: اين کاري بود که بالاخره بايد صورت مي‌گرفت و به نفع همه‌ مردم، نظام و مملکت است. مسأله‌ سهميه‌بندي بنزين کاري بود که سال‌ها مجلس و دولت به فکر آن بود و اقدام بسيار پسنديده‌اي هم است؛ زيرا درست نيست هرچه نفت داريم، بفروشيم، بنزين بخريم و آن را بسوزانيم و تنها هواي مملکت را فاسد کنيم. شيوه کار و اجراي اين مسأله وضعيت خاص خود را دارد. البته ممکن است ابتداي کار چون تجربه اول است، تنش‌هايي به وجود بيايد؛ اما به تدريج عوارض اين مسأله هم از بين مي‌رود. درست نيست سرمايه‌هاي عظيم نفتي که براي ساختن آينده‌ کشور است، بهاي بنزين شده و دود شود و به هوا رود.