ایران ۳ ماهیگیر هندی را آزاد کرد

ایرنا| ایران روز سه شنبه سه صیاد متخلف هندی شاغل در یک شرکت سعودی که با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی وارد آب‌های سرزمینی ایران شده بودند را آزاد کرد.
نشریه «نیوز ۱۸» روز سه شنبه گزارش داد که وی مورال داران مشاور وزیر امورخارجه هند در حساب تویتریش نوشت: پس از انتشار اخبار، مقام‌های هندی با سه ماهیگیر اهل ایالت تامیل نادو که توسط نیروهای ایرانی بازداشت شده بودند، تماس برقرار کردند. این سه فرد با کمک سفارت هند در ایران آزاد  و روز سه‌شنبه وارد هند می شوند.
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در ماه ژانویه سال جاری قایق این افراد را پس از ورود غیر قانونی به آب‌های سرزمینی ایران متوقف کرده و این سه فرد را بازداشت کرده بودند.
ای کی پالانیسوامی سروزیر ایالت تامیل نادو در ماه فوریه از وزارت امور خارجه هند درخواست کرده بود تا با تماس با مقام‌های ایرانی برای آزادی ماهیگیران هندی اقدام کند.
ایران در دی ماه سال گذشته ۱۵ ماهیگیر هندی و سپس در بهمن ماه ۸ نفر دیگر را آزاد کرد. یک ماهیگیر دیگر نیز خردادماه آزاد شد. به گفته مقام‌های هندی در دو سال گذشته ۱۱۵ ماهیگیر هندی توسط ایران بازداشت شده اند. در سال‌های گذشته تعداد زیادی از ماهیگیران هندی برای ماهیگیری در آب‌های عمیق از سوی شرکت‌های حاضر در کشورهای حوزه خلیج فارس استخدام شده اند. اما این ماهیگیران در موارد بسیاری به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های سایر کشورها بازداشت شده اند. روند آزادی این ماهیگیران به دلیل قوانین مختلف کشورها و جریمه‌های نقدی درنظر گرفته شده گاه تا دو ماه به طول می انجامد. ایران در دو سال گذشته بیش از ۵۰ ماهیگیر هندی را که به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های کشورمان بازداشت شده بودند ، آزاد کرده است.