رئیس جمعیت هلال احمر استعفا کرد

باخبرشدیم علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر استعفا کرد.به گزارش فارس، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر روز دوشنبه طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از سمت خود استعفا کرد.وی دلیل استعفای خود را مشکلات شخصی عنوان کرده است.